Trừ khi sự công chính của anh em trổi vượt hơn…. – SN ngày 26.02.2021

0

Suy niệm:  Mt 5,20-26

Trừ khi sự công chính của anh em trổi vượt hơn
sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu. . . (Mt 5,20)

Các kinh sư và người Pharisêu là những chuyên gia về đạo Do Thái. Họ được mong đợi không chỉ tuân theo Luật pháp mà còn phải dạy nó nữa. Và những lời của Chúa Giêsu ở đây nghe có vẻ đáng sợ, thậm chí là không thể. Làm sao chúng ta có thể vượt qua những người đạo đức, thánh thiện này? Nhưng Chúa Giêsu muốn nói rằng sự hoàn hảo về đạo đức một cách nghiêm ngặt và chính xác là không thể, hoặc là đủ. Không ai được trở nên công chính bằng cách tuân theo mọi điều răn, nhưng bởi đức tin nơi Đức Kitô, Đấng yêu thương chúng ta và chết vì chúng ta.

Đó là ân sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta vào vương quốc Thiên đàng. Ân sủng này không miễn cho chúng ta khỏi sự kêu gọi nên thánh, nhưng nó loại bỏ gánh nặng không thể đạt được bằng nỗ lực của chính chúng ta về sự công chính mà Thiên Chúa muốn. Sự công chính đó vượt xa việc tránh giết người, ngoại tình và những điều khác. Chẳng hạn, Chúa Giêsu nói rõ rằng “giết người” bao gồm cả sự tức giận. Nhưng nhờ ân sủng, Thiên Chúa đã cứu chúng ta và chào đón chúng ta vào mối quan hệ với chính Ngài để làm cho sự công chính trở nên khả thi. Nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài.

Cũng nên nhớ rằng ân sủng của Thiên Chúa không kết thúc nơi đức tin của bạn bắt đầu. Bằng sự ân sủng của mình, Ngài hứa sẽ giúp bạn từng bước trên đường đời. Ngài giúp bạn lắng nghe Ngài trong lúc cầu nguyện. Ngài thêm sức mạnh cho bạn để chống lại những cám dỗ và kiên trì trong cuộc đấu tranh của cuộc sống. Ngài làm mềm lòng bạn để nói lời đồng ý với Ngài và để mở lòng đón nhận tình yêu mà Ngài muốn dành cho bạn. Ngài thay đổi ước muốn của bạn và đổi mới tâm trí của bạn để cuộc sống của bạn có thể làm chứng cho những gì tốt đẹp, đẹp lòng và hoàn hảo trước mắt Ngài (Rm 12,2).

Mùa chay là cả là ân sủng. Thiên Chúa biết rằng chúng ta sẽ thiếu sự công chính của Ngài, và ngay cả những lần sám hối trong Mùa Chay của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Nếu chúng ta có thể tự mình làm điều đó, thì Đức Kitô đã chết cách vô ích.

Vì vậy, hãy nắm giữ món quà của ân sủng! Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ và giúp bạn bắt đầu lại cuộc đời. Ngài sẽ củng cố ý chí của bạn và làm mềm lòng bạn để đón nhận tình yêu của Ngài – tình yêu mang lại cho chúng ta sự công chính mà chúng ta không bao giờ có thể đạt được.

Chúa ơi, con cần ân sủng của Chúa. Xin giúp con tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon