Hãy lắng nghe tiếng Ta – SN ngày 11.3.2021

0

Suy niệm: Gr 7,23-28

Cho dù bạn đang phát biểu trong một cuộc họp hay hướng dẫn con cái của bạn, điều quan trọng là phải bảo đảm rằng điều đầu tiên bạn nói là điều chính mà bạn muốn người nghe ghi nhớ. Thiên Chúa làm điều đó ở đây, thông qua ngôn sứ Giêrêmia. Thông điệp thiết yếu của Ngài là “Hãy lắng nghe tiếng Ta” (Gr 7,23). Đối với người dân thời Giêrêmia, điều đó có nghĩa là tuân theo các mệnh lệnh trong năm sách Kinh thánh đầu tiên (Ngũ Kinh) và lắng nghe lời Chúa phán qua các tiên tri. Điều đó có nghĩa là phải chăm chú suy gẫm lời Chúa để chúng được ghi vào lòng và do đó trở thành sức sống thứ hai đối với chúng.

Ngày nay, sau nhiều thế kỷ, chúng ta vẫn cần phải suy gẫm và chăm chú học hỏi lời Chúa. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng điều đã thay đổi là giờ đây chúng ta có Chúa Thánh Thần đang sống trong chúng ta. Ngài ở đây để nói lời Chúa với chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan mà chúng ta cần. Ngài mang những lời Kinh Thánh đã viết vào cuộc sống cho chúng ta và chỉ ra cách chúng ta có thể áp dụng những lời này vào các tình huống hằng ngày của mình.

Thiên Chúa luôn luôn nói: qua lời cầu nguyện và những suy nghĩ hiện ra trong đầu bạn khi bạn cầu nguyện; qua Kinh thánh và thánh ca; qua lời nói của người khác; thậm chí thông qua ký ức, trí tưởng tượng và cảm xúc của bạn. Thiên Chúa cũng có thể nói qua các biển quảng cáo hoặc danh mục, gió rung cây hoặc sóng vỗ bờ, lửa gầm thét hoặc tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Và, cũng như với dân Israel, Ngài muốn chúng ta lắng nghe, chú ý đến lời nói của Ngài suốt cả ngày. Không phải lúc nào bạn cũng có thể nghe chính xác, nhưng bạn có thể mong đợi rằng Ngài sẽ nói chuyện với bạn. Theo thời gian, bạn sẽ học cách nhận ra nó.

Thánh vịnh đáp ca thúc giục: “Nếu hôm nay bạn nghe tiếng Chúa, thì đừng cứng lòng” (Tv 95,8). Hãy mở lòng, sẵn lòng và sẵn sàng đồng ý với những gì bạn nghe, cầu xin sự hiểu biết, hoặc ghi chú lại nó để cầu nguyện nhiều hơn sau này. Quyết tâm tuân theo hết mức có thể và sau đó hành động theo sự hiểu biết của bạn. Kết quả, Thiên Chúa hứa, là bạn sẽ là của riêng Ngài: “Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và ngươi sẽ là dân của Ta” (Gr 7,23).

Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa và vâng theo sự chỉ đạo và sửa sai của Chúa để hôm nay con được sống trung thành.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.