Lạy Cha, . . . rằng chúng có thể nên một – SN ngày 19.05.2021

0

Suy niệm: Ga 17: 11-19

Bạn có bao giờ nghĩ về tất cả những người khác đang đọc những bài suy gẫm này cùng với bạn không? The Word Among Us được đọc ở hơn một trăm quốc gia và tám ngôn ngữ. Điều đó có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới đang cùng bạn cầu nguyện ngay bây giờ! Sự đa dạng và phân tán như chúng ta đang có, mỗi người chúng ta đang đến gần Chúa hơn. Nói về sự thống nhất trong tính đa dạng!

Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng là một nhóm đa dạng. Nhưng họ có điểm gì chung? Giống như chúng ta, một điều ràng buộc họ với nhau là ước muốn đi theo Chúa Giêsu. Bất chấp nghề nghiệp khác nhau, cách tiếp cận cuộc sống khác nhau và tính khí khác nhau, họ vẫn ở bên nhau vì tình yêu dành cho Chúa và tình yêu của họ dành cho nhau. Chưa kể, họ đã có Chúa Giêsu dạy họ và giúp họ vượt lên trên sự khác biệt của họ. Nhưng sự đoàn kết của họ sẽ kéo dài sau khi Ngài rời đi không?

Đó là lý do tại sao, tại phòng tiệc ly, Chúa Giêsu cầu nguyện “để họ nên một” (Ga 17, 11). Ngài thấy rằng sự đoàn kết của các môn đệ sẽ gặp phải những mối đe dọa nghiêm trọng sau khi Ngài ra đi. Ngài biết rằng việc bắt giữ của Ngài sẽ khiến họ phân tán nhưng việc Ngài hiện ra với họ vào Chúa nhật Phục sinh sẽ mang họ lại với nhau. Ngài biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên họ và khiến họ kết hợp lại với nhau thành Giáo hội, nhưng Ngài cũng biết rằng đôi khi giữa họ sẽ nổ ra những tranh chấp. Họ sẽ cần phải làm việc chăm chỉ để duy trì sự hiệp nhất của họ. Nó sẽ không dễ dàng, vì vậy Ngài đã cầu nguyện cho họ.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ; đó là cho toàn thể thân thể của Đức Kitô – cho các môn đệ đầu tiên của Ngài, cho chúng ta trong hiện tại, và cho tất cả những người chưa đến (Ga 17, 20-21).

Ngay cả hôm nay, hai nghìn năm sau, chúng ta vẫn là một Giáo hội thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuy nhiên, vẫn có sự mất đoàn kết giữa các tín hữu và chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để khắc phục.

Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy sự chữa lành và hiệp nhất trong thân thể của Đức Kitô? Bằng cách biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thành của riêng chúng ta. Chúng ta hãy đưa Giáo hội vào trái tim của chúng ta ngay hôm nay bằng cách cầu nguyện cho nhau – ngay cả những người rất khác với chúng ta. Chớ gì tất cả chúng ta theo đuổi sự hiệp nhất trong sự đa dạng của chúng ta!

Lạy Cha, xin tuôn đổ Chúa Thánh Thần của Cha trên chúng con; xin làm cho chúng con nên một.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.