Thơ: Chúa và Con sánh bước

0

Đời tu, cuộc sống tuyệt vời,
Nơi đây ân phúc muôn đời chứa chan.
Nguyện năm tháng được bình an,
Giữ sao trọn nghĩa hiến dâng tình này.
Giêsu Ngài muốn con đây.
Với đời cầu nguyện hằng ngày kết thân.
Lòng con ca ngợi hồng ân,
Cho đời dương thế nhân trần đẹp luôn.
Đáp lời mời gọi con luôn theo Ngài.
Vì yêu Thiên Chúa Ngôi Hai,
Xuống trần cứu thế mãi hoài yêu thương.
Vâng nghe tiếng Chúa lên đường,
Chứng nhân tình Chúa yêu thương mọi người.
Nữ tu hiện diện nơi nơi,
Rao truyền chân lý đời đời ca khen.
Nguyện cầu, truyền giáo cần chuyên.
Cả hai phải được làm quen hằng ngày.
Ở đâu bằng ở với Ngài,
Hằng ngày viếng Chúa trải dài tâm tư,
Dù cho sóng gió dọa ư?
Cùng Ngài sánh bước chối từ lợi danh.
Giọt nắng

Comments are closed.