Thơ: Lặng Lẽ Mathia

0

Mát-thi-a thêm vào Nhóm Mười Một
Cho đủ số tông đồ – Nhóm Mười Hai
Có hai người nhưng chỉ chọn một thôi
Mát-thi-a trúng thăm theo ý Chúa [*]

Đời tông đồ của ông rất lặng lẽ
Chẳng ai biết ông làm những việc gì
Cũng chẳng ai biết ông nói điều chi
Chỉ biết ông là tông đồ của Chúa

Mặc dù ông không hề nói chi cả
Nhưng không phải là ông chẳng nói gì
Ông làm nhiều nhưng ông không hề khoe
Việc âm thầm của ông vẫn giá trị

Xin thánh nhân giúp chúng con tại thế
Còn lữ hành qua bể khổ đêm ngày
Vững niềm tin và yêu mến miệt mài
Trong gian truân vẫn tìm về bên Chúa

TRẦM THIÊN THU
[*] Cv 1:23-26.
✠ Xem thêm – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/05/tam-tinh-thanh-matthia-tong-o.html

Comments are closed.