Thơ: Thăng Thiên và Mông Triệu

0

Chúa lên trời vì chính Ngài quyền phép
Trời là nơi Ngài xuất phát, khởi đầu
Ngài nhập thể, giáng thế vì thương yêu
Ngài tự hiến, chịu chết, và sống lại

Chúa vào đời, cứu mọi người thoát dại
Đực nên khôn để được sống muôn đời
Đời vĩnh sinh chỉ có ở trên trời
Chốn trần gian – cõi tạm để chuẩn bị

Từ khởi nguyên đến tận cùng là Chúa
Cả mọi sự quy về một Chúa thôi
Hồn xác Mẹ được Chúa đưa về trời [*]
Được tôn vinh là Nữ Vương Thiên Quốc

Chúa thăng thiên là lời Ngài hứa trước
Mọi tín nhân chân thành sẽ lên trời
Mẹ mông triệu là điều rõ ràng rồi
Hạnh phúc thay được vĩnh cư Thiên Quốc

Xin Thiên Chúa gia ân và chúc phúc
Cho chúng con đủ sức vượt biển đời
Xin Đức Mẹ nâng đỡ hết mọi người
Biết tín thành suốt đường đời trần thế

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Con Chúa thăng thiên – 2021

Comments are closed.