Thơ: Tin Yêu – Phó Thác

0

Hy sinh phục vụ tận tình,
Một đời dâng hiến hết mình hăng say.
Cho con biết Chúa mỗi ngày,
Qua Lời Chúa dạy mê say tuyệt vời.
Khiêm nhường nghèo khó Chúa ơi!
Khiết trinh, tuân phục một đời hiến dâng.
Chỉ xin cố gắng từng lần,
Cho đời tươi thắm hồng ân rạng ngời.
Yêu người, yêu Chúa mãi thôi,
Lòng con khao khát trọn đời tín trung.
Tâm thành, kiên nhẫn, sống hùng,
Tập tành nhân đức không dừng phút giây.
Yêu người như Chúa dạy đây,
Hiến mình chịu chết tình đầy biết bao.
Bây giờ con phải làm sao?
Kiên trì vững bước đi vào hi sinh.
Ân tình đền đáp hết mình,
Âm thầm, khiêm tốn, chân tình không ngơi.
Cho tình yêu Chúa khắp nơi,
Luôn luôn tỏa sáng một đời tin yêu.

Nt. Lucia Nguyễn Thị Trong

Comments are closed.