Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn – SN ngày 18.6.2021

0

Suy niệm:  Tv 34,2-7

Sau một ngày bận rộn mà bạn “có một triệu việc phải làm”, bạn có thể đã đến bữa tối và thốt lên: “Tôi đói quá, tôi có thể ăn hết một con ngựa!” Tất nhiên, hàng triệu công việc và con ngựa đó là sự phóng đại.

Nhưng thật không ngoa khi tác giả Thánh vịnh nói rằng Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi mọi đau khổ. Đúng như bài đọc một của ngày hôm nay cho thấy, Thiên Chúa đã không cứu Phaolô khỏi đòn roi, đánh đập, ném đá, đắm tàu và những nguy hiểm khác. Tuy nhiên, Phaolô biết rằng Thiên Chúa nghe thấy ông mỗi khi ông cầu xin – ngay cả khi ông đang đau khổ (2 Cr 11,30).

Thiên Chúa là sự trợ giúp mãi mãi của chúng ta. Ngài cùng chúng ta vượt qua khó khăn. Ngài không hứa hẹn một cuộc sống không gặp rắc rối, nhưng Ngài đảm bảo với chúng ta về sự giúp đỡ của Ngài. Bằng Thánh Thần của mình, Ngài trao quyền cho chúng ta để đối phó với những vấn đề, những nguy hiểm và những lo lắng xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Ngài không gây ra những rắc rối đến với cuộc sống của chúng ta, nhưng Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi gục ngã dưới sức nặng của chúng. Ngài hứa sẽ cho chúng ta hy vọng để tiếp tục thực hiện các bước đúng đắn trong bất kỳ khó khăn nào mà chúng ta phải đối mặt.

Hầu hết chúng ta sẽ không phải đối mặt với tra tấn hay đắm tàu, nhưng tất cả chúng ta đều gặp rắc rối. Kiếm tiền thuê nhà mỗi tháng, đối mặt với những chẩn đoán y khoa đáng sợ, chứng kiến một người thân yêu đau khổ và chết – vâng, bạn đang gặp khó khăn trên thế giới này. Bạn cũng có sự bảo đảm của Thiên Chúa rằng bạn không cần phải khuất phục trước nỗi sợ hãi vì Ngài sẽ ở bên bạn. Ngài là một người Cha nhân từ, trung tín và quyền năng.

Thiên Chúa không gây ra sự đau khổ của bạn hơn là Ngài đã gây ra cho thánh Phaolô. Và Ngài sẽ nâng đỡ bạn chắc chắn như Ngài đã nâng đỡ thánh Phaolô. Đó là con người của Ngài: là Cha, là Đấng cứu độ, là Đấng chữa lành, là Đấng quan phòng. Hãy kiên trì và không mệt mỏi trong việc tìm kiếm sự hiện diện của Ngài và sự giúp đỡ của Ngài khi bạn gặp khó khăn. Hãy nghe lời Ngài. Ngài hứa sẽ nhận lời bạn khi bạn cầu xin. Ngài sẽ luôn trả lời, mặc dù có lẽ không như bạn mong đợi, và Ngài sẽ nâng đỡ bạn, giống như Ngài đã nâng đỡ thánh Phaolô.

Lạy Cha, con tin rằng Cha nghe thấy những lời cầu nguyện của con và biết những nhu cầu của con. Xin giúp con ngay hôm nay để con không phải chịu sức nặng của những rắc rối của mình.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon