Ngày đó, mọi người Do Thái sống ở Ninivê vui mừng – SN ngày 04.6.2021

0

Suy niệm: Tb 11, 5-17

Tôbít phải đối mặt hết thử thách này đến thử thách khác. Tuy nhiên, vào cuối câu chuyện, hoàn cảnh của ông đã thay đổi. Không chỉ có con trai của mình trở về với một cô dâu, mà Tôbít còn có thể nhìn thấy một lần nữa! Vui mừng, ông tuyên bố: “Chính Thiên Chúa đã đánh phạt tôi, và chính Ngài đã thương xót tôi” (Tb 11,15).

Vậy Tôbít và gia đình ông đã vượt qua thử thách như thế nào? Họ giữ vững đức tin của mình. Tôbít không từ bỏ hay quay lưng lại với Thiên Chúa, ngay cả khi ông bị ngược đãi. Ông tiếp tục cầu nguyện và khiêm nhường tiếp tục làm điều thiện (Tb 1, 3-21). Sarah cũng không bỏ cuộc. Cô kết hôn một lần nữa, hy vọng rằng chồng mình sẽ không rơi vào tay quỷ như những người chồng khác của cô (7,12). Và con trai của Tôbít, Tôbia, với người vợ mới của mình, Sarah, đã dâng một lời cầu nguyện tuyệt đẹp lên Thiên Chúa để xin lòng thương xót và bảo vệ (8, 5-8).

Chính trong những thời điểm khó khăn như thế này, đức tin của chúng ta mới có thể được thử thách. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao Thiên Chúa lại để những điều tồi tệ xảy ra với chúng ta hoặc tại sao Ngài không đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Bạn có thể hỏi những câu hỏi này; đôi khi rất khó để im lặng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta không quay lưng lại với Thiên Chúa. Khi cố gắng hết sức để ở gần Ngài, chúng ta mở lòng đón nhận tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài để chúng ta cũng có thể làm điều đúng đắn tiếp theo.

Trong trường hợp của Tôbít, kết thúc là một kết thúc có hậu. Nhưng cho dù chúng ta đang ở trong thời kỳ thịnh vượng hay đang đối mặt với thử thách, câu chuyện của Tôbít cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta bám vào Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta ân sủng để đối phó với bất cứ điều gì xảy ra. Cũng giống như Tôbít và gia đình của ông có thiên thần Raphael đồng hành cùng họ, chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ gửi sự giúp đỡ của Ngài đến cho chúng ta theo cả cách mong đợi và bất ngờ.

Thiên Chúa có một kế hoạch tốt cho bạn, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó vào lúc này. Kế hoạch đó đang được bộc lộ khi bạn tiếp tục ở bên cạnh Ngài trong thời điểm tốt cũng như lúc xấu. Và tin tốt là một kết thúc có hậu cũng đang chờ bạn. Cũng như Tôbít và gia đình của ông vui mừng trong lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa, thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ vui mừng trên Thiên đàng với Chúa Cha và tất cả anh chị em của bạn trong Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin giúp con bám chặt lấy Chúa, cho dù bất cứ điều gì trong cuộc sống xảy đến với con.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.