Thơ: Chiếc Kiềng Mầu Nhiệm

0

Cùng nhau thắp sáng cuộc đời
Bằng niềm tin mến, bằng lời Thánh Kinh
Bằng niềm hy vọng lung linh
Bằng lòng nhân ái trong Tình Giê-su
Khắp nơi dịch bệnh lan ra
Cùng nhau hoán cải, thiết tha nguyện cầu
Xin lòng thương xót dạt dào
Tuôn dòng Bửu Huyết nhiệm mầu Thánh Tâm
Rửa đời sạch mọi tội khiên
Không còn nhiễm uế, thế gian an bình
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Ban cho thế giới Nguồn Tình Thánh Tâm
Xin ban Thánh Thể Lương Thần
Dưỡng nuôi tất cả tín nhân mọi miền
Thánh Kinh, Thánh Thể, Thánh Tâm
Chiếc kiềng mầu nhiệm làm cân bằng đời

TRẦM THIÊN THU
Ngày đầu Tháng Sáu – 2021

Comments are closed.