Thơ: Học với Giêsu

0

Người đời dạy phải hơn thua,
Hiền lành người khác sức thừa cười chê.
Người đời kiêu ngạo hơi ghê,
Khiêm nhường khờ dại ngô nghê khinh thường.
Vòng đời xoáy cuốn vô lường,
Khiến cho mệt mỏi đường trường âm u.
Đi tìm nương bóng Giêsu,
Bên tai tiếng Chúa êm ru ngọt ngào.
Bao nhiêu gánh nặng chẳng sao,
Nghỉ ngơi con cứ lao vào lòng Cha.
Cỏ xanh mơn mởn bao la,
Đời con no thỏa hiền hòa, khiêm nhu.
Tìm về học với Giêsu,
Hiền lành khiêm tốn, nhân từ, an vui.
An tâm có Chúa đây rồi,
Một đời phó thác Chúa ơi! An bình.

Nt. Têrêsa Nguyễn Mai Kim Phụng

Comments are closed.