Thơ: Ngài là ai?

0

Chúa ơi, Chúa thật là ai?
Mà con khắc khoải ngày dài đêm thâu.
Ngài đi Ngài đến nơi đâu,
Tin Mừng giảng dạy, khổ sầu vui ngay.
Những người bệnh tật ngày ngày,
Điếc câm, quỷ ám ra tay chữa liền.
Con còn khắc khoải vô biên,
Chúa ơi ! Chúa hỡi !… miên trường chờ mong.
Con tin Chúa ở trong lòng,
Luôn hằng dạy dỗ con trong cuộc đời.
Bao lần con sống chơi vơi,
Ngài liền thức tỉnh chính nơi thân này.
Mỗi ngày Thịt Máu Chúa đây,
Con vui đón nhận đong đầy yêu thương.
Nhiều khi con mải lạc đường,
Chúa liền thúc đẩy yêu thương tìm về.
Những lần trần thế đam mê,
Đưa tay Ngài dắt, đi về cùng Cha.

Nt. Anna Dương Thị Huệ

Comments are closed.