Thơ: Sóng Dữ

0


[Niệm ý Mc 4:35-41; Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Mạn thuyền sóng vỗ miên man
Êm đềm, lãng mạn, bình an cõi lòng
Bỗng dưng sóng mạnh quá chừng
Khiến thuyền nghiêng ngả, đầy khoang nước vào

Thầy ơi, Thầy chẳng lo sao?
Xin Thầy thức dậy, cứu mau, thưa Thầy!
Chúa làm sóng gió im ngay
Trách môn đệ vẫn còn đầy hoài nghi

Biển đời nhiều sóng dạt xô
Sóng dài – ngắn, sóng nhỏ – to không ngừng
Chúng con khốn khổ quá chừng
Vì con sóng dịch vẫn đang hoành hành

Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ngăn cơn sóng dữ, an bình trao ban
Gia tăng can đảm, đức tin
Không còn hoảng sợ, trọn niềm phó dâng

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.