Thơ: Xin dạy con cầu nguyện

0

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu!
Xin dạy con biết một điều nhỏ thôi:
Là biết cầu nguyện mọi nơi,
Trong mọi hoàn cảnh, giữa đời hôm nay.
Như xưa Gioan hăng say
Dạy môn đệ biết ăn ngay ở lành
Ăn chay, sám hối, trung thành
Nài xin Thiên Chúa lòng lành dủ thương.
Như Chúa cầu nguyện vẫn thường
Tựa như hơi thở, như nguồn dưỡng sinh.
Khi Ngài cầu nguyện một mình
40 ngày trọn – hành trình công khai.
Khi Ngài chọn nhóm Mười Hai
Suốt đêm thao thức khẩn nài cùng Cha.
Khi Ngài chúc tụng bẻ ra
Bánh hóa nhiều nữa để mà nuôi dân.
Khi giờ Vượt Qua tới gần
Gửi trao môn đệ Thánh Thần chở che.
Còn Ngài trung tín một bề
Mồ hôi như máu, chẳng nề ý riêng.
Rồi khi đau đớn khổ hình
Thân treo thập tự hướng mình về Cha.
Nài xin Cha hãy thứ tha
Vì họ không biết tội mà họ gây.
Phó thác linh hồn trong tay
Cha hiền yêu dấu, chờ ngày quanh vinh.
Bao nhiêu sự, bấy nhiêu tình.
Con cảm sao thấu, đáp tình sao cân.
Xin cho con biết dấn thân
Phục vụ, yêu mến, chứng nhân giữa đời.
Cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi.
Trong kỳ thịnh vượng, hay thời Cô – vy.
Chân thành, tin tưởng, kiên trì.
Hy vọng nơi Chúa chẳng khi nao lòng.

Nt. Maria Thủy Tiên

Comments are closed.

phone-icon