Thơ: Đời Rối Mối Lo

0

Tháng ngày buồn tựa hồng hoang
Vì cơn dịch bệnh, hoang mang người đời
Không đeo đá vẫn nặng người
Không ai bách hại mà đời tan hoang
Rối đời như mớ bòng bong
Niềm đau, nỗi khổ chất chồng lên nhau
Có nhiều hệ lụy kéo theo
Với nhiều sự dữ hùa vào tinh vi
Còn hơn cô-vít hiểm nguy
Kẻ gian, kẻ ác ăn chia đủ điều
Dân lành càng khổ, càng đau
Bởi lẽ quá nghèo, đói khát quanh năm
Giờ thêm dịch bệnh tràn lan
Mong manh sự sống, không an toàn gì
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Ra tay gỡ rối, cho qua dịch này
Gia ân thoát cảnh đọa đày
Cho dân lành được sống ngày bình an
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Cho muôn người được an toàn ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Đêm 13-07-2021

Comments are closed.

phone-icon