Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? – SN ngày 22.10.2021

0

Suy niệm: Lc 12, 54-59

Carpe diem; Hãy nắm bắt cơ hội! Trong văn học, phim ảnh, thậm chí là quảng cáo, cụm từ nổi tiếng này khuyên chúng ta hãy nắm lấy cuộc sống bằng niềm đam mê. Hãy tận dụng tối đa ngày hôm nay vì ngày mai không có gì bảo đảm. Chúng ta thường liên tưởng câu nói này với việc tìm kiếm niềm vui hoặc sống ích kỷ, nhưng đối với các tín hữu, nó có thể nhắc nhở chúng ta hãy theo Chúa Giêsu ngày hôm nay kẻo bỏ lỡ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Chúa Giêsu nhắc lại thái độ này trong bài Tin mừng hôm nay khi kết thúc cuộc trò chuyện sôi nổi với một đám đông đang tụ tập xung quanh Người. Ngài cảnh báo họ tránh thói đạo đức giả của người Pharisêu, ưu tiên những điều thực sự quan trọng đối với Thiên Chúa, và sẵn sàng cho ngày Ngài trở lại (Lc 12, 1. 20-21. 40). Cuối cùng, Ngài nói về việc họ không có khả năng nhận thức rõ ràng những gì đang xảy ra ngay trước mắt họ. Họ có thể đọc các dấu hiệu của thời tiết và phản ứng phù hợp. Tại sao họ không thể nhận thức được tầm quan trọng thiêng liêng của thời điểm hiện tại? Chính Chúa Giêsu đang đứng ngay trước mặt họ. Đây là cơ hội để họ ăn năn và chấp nhận Ngài là Đấng Mêsia. Họ có bị mù quáng không? Hay họ chỉ muốn không nhìn thấy?

Có lẽ họ là một chút của cả hai. Những người này đã theo Chúa Giêsu và lắng nghe lời giảng của Ngài, nhưng họ vẫn chưa chọn thay đổi cuộc sống của mình. Ngay cả các môn đồ của Chúa Giêsu cũng đang phải vật lộn với lời kêu gọi của Ngài là “hãy bán của cải của anh em” và tích trữ kho tàng vĩnh cửu (Lc 12, 33).

Giống như họ, chúng ta có thể giằng co để nắm bắt lời mời gọi của Thiên Chúa cho cuộc sống của chúng ta. Thánh Phaolô mô tả điều đó theo cách cá nhân: “Điều lành tôi muốn thì tôi không làm, nhưng tôi lại làm điều ác tôi không muốn” (Rm 7, 19). Giống như các môn đồ và giống như Phaolô, chúng ta sẵn sàng nắm lấy ân sủng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta ngay lúc này, nhưng chúng ta thậm chí không nhận thấy Ngài trong lần khác. Mặc dù vậy, Chúa Giêsu vẫn đứng trước chúng ta, cũng như Ngài đứng trước đám đông – với ân sủng cho ngày hôm nay.

Dù bạn ở đâu, hôm nay cũng là thời điểm viếng thăm của bạn (Lc 19, 44). Chúa Giêsu phán: “Ta ở cùng ngươi. Hãy để ta giúp ngươi. Ta có ân sủng sẽ mở mắt, thay lòng đổi dạ và giúp ngươi bước theo ta”.

Thời gian chính là lúc này. Hãy nắm bắt lấy cơ hội.

Lạy Chúa, xin giúp con nắm bắt được ân sủng mà Chúa ban cho con ngày hôm nay.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.