Khi còn là nô lệ tội lỗi… trở thành nô lệ của Thiên Chúa – SN ngày 21.10.2021

0

Suy niệm: Rm 6, 19-23

Sự nô lệ. Đó không phải là một từ mà chúng ta muốn nghe. Nó gợi nhớ đến một số hành vi ngược đãi con người tồi tệ nhất, và nó vi phạm phẩm giá vô song của mỗi người. Thánh Phaolô nói điều đó có ổn không? Dĩ nhiên là không!

Thật không may, các tín hữu ở Rôma mà thánh Phaolô viết thư cho, coi chế độ nô lệ là một thực tế của cuộc sống. Vào thế kỷ thứ nhất, cứ ba người ở thành phố Rôma thì có một người là nô lệ! Vì vậy, Phaolô nói rằng ông đang nói “theo nghĩa của con người” (Rm 6, 19). Sử dụng một khái niệm mà họ có thể liên tưởng đến, ông nói về việc trở thành “nô lệ của tội lỗi” (6, 20). Họ hiểu rằng mình đang bị giam cầm bởi một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của họ. Họ có những hình ảnh sống động về việc mọi người buộc phải tuân theo ngay cả khi họ không muốn. Và vì vậy thánh Phaolô đã sử dụng chế độ nô lệ như một cách giải thích sức mạnh của tội lỗi.

Trở thành “nô lệ của Chúa” là một hình ảnh thậm chí còn khó hiểu hơn. Thánh Phaolô đang bày tỏ sự vâng phục hết lòng, được lựa chọn tự do mà Thiên Chúa muốn mỗi người trong số các con của Ngài thể hiện. Cũng như nô lệ chỉ có một chủ, vì vậy chúng ta là những người tin Chúa nên yêu và theo một mình Thiên Chúa, chứ không phải “nô lệ hóa” mình cho tội lỗi hay cho bất cứ điều gì khác. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thích ý chí tự do của chúng ta và muốn chúng ta chọn vâng lời Ngài vì tình yêu thương, chứ không phải vì sợ bị trừng phạt.

Thánh Phaolô đang cố gắng giúp người Rôma hiểu được sự khác biệt giữa việc bị ràng buộc bởi khuynh hướng tội lỗi và việc trở thành con cái của Thiên Chúa. Thánh nhân muốn họ và chúng ta hiểu rằng “tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng ân sủng của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 6, 23).

Theo một nghĩa nào đó, thánh Phaolô đang định nghĩa lại từ này khi ngài nói về lời kêu gọi chúng ta trở thành “nô lệ” cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đã cứu chuộc chúng ta. Ngài cũng định nghĩa lại từ “chủ” khi ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng muốn giải thoát chúng ta!

Cuối cùng, đó là một nghịch lý tuyệt đẹp: chúng ta tìm thấy sự tự do lớn nhất của mình khi đầu phục Thiên Chúa. Càng phục tùng triều đại của Ngài, chúng ta càng trở nên tự do hơn. Chớ gì chúng ta đừng bao giờ quay lại sống làm “nô lệ” cho tội lỗi!

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã giải thoát con! Con muốn hoàn toàn thuộc về Chúa và vâng phục Chúa.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon