As they were coming down from the mountain … – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 11.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021


Đang khi họ từ trên núi xuống… (Mt 17, 9)

Bài Tin Mừng hôm nay ngay sau câu chuyện Chúa Biến Hình. Phêrô, Giacôbê và Gioan đã lên núi ở một mình với Chúa Giêsu. Khi họ gác lại những sự kiện đang xoay quanh mình, họ có thể chứng kiến ​​Ngài trong vinh quang trên trời. Sự mặc khải này đã giúp hình thành suy nghĩ của họ về Chúa Giêsu là ai và tại sao Ngài đến. Kết quả là, họ xuống núi chuẩn bị tốt hơn để cùng Ngài lên đường đến Giêrusalem và thập tự giá của Ngài.

Một điều tương tự đã xảy ra với một người phụ nữ bị mất thị lực ở mắt phải. Cô lo lắng làm thế nào để có thể lo cho gia đình và tiếp tục làm công việc của mình. Sau một lần đi bác sĩ khám, cô chán nản trở về nhà để cầu nguyện. Nhưng khi cô hướng những suy nghĩ và lo lắng của mình lên Chúa, lòng cô tràn ngập những bài hát và câu Kinh thánh về sự uy nghiêm và thánh khiết của Thiên Chúa. Cô cảm thấy như thể Chúa Giêsu đang ở ngay đó với cô, trong tất cả vinh quang của Người. Những lo lắng về đôi mắt của cô không còn bao trùm, và cô có thể tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ ở bên cô trong bất cứ điều gì phía trước.

Mỗi ngày, Chúa Giêsu mời bạn “lên núi” với Ngài để cầu nguyện. Ngài biết rằng, giống như Phêrô, Giacôbê và Gioan, tâm hồn của bạn có thể thay đổi khi bạn dành thời gian cho Ngài. Đôi mắt của bạn có thể được mở ra để nhìn Ngài rõ ràng hơn. Những gánh nặng của bạn có thể được nhẹ đi. Và khao khát bước theo Ngài của bạn có thể được củng cố.

Khi bạn đến cầu nguyện hôm nay, hãy tưởng tượng bạn đang leo núi với những môn đồ đó. Mỗi bước đi sẽ giúp bạn quan tâm hơn và mở rộng hy vọng của bạn. Khi bạn leo lên, hãy cầu xin Chúa Giêsu cho bạn thấy vinh quang của Ngài. Nói với Ngài rằng bạn biết ơn như thế nào khi ở bên Ngài. Hình dung Ngài đang ngồi trên ngai vàng trên Thiên đàng và tưởng tượng các thiên thần đang ca hát – có thể là một trong những bài thánh ca yêu thích của bạn! Khi bạn tập trung chú ý vào Chúa Giêsu, từng chút một, Ngài sẽ thay đổi cách bạn nhìn sự việc. Và điều đó có thể tạo nên sự khác biệt.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã cho con một cái nhìn thoáng qua về vinh quang của Chúa ngày hôm nay!

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 17:9-13

As they were coming down from the mountain . . . (Matthew 17:9)

Today’s Gospel immediately follows the story of the Transfiguration. Peter, James, and John had gone up the mountain to be alone with Jesus. As they set aside the events that had been swirling around them, they were able to witness him in his heavenly glory. This revelation helped shape their thoughts about who Jesus was and why he had come. As a result, they came down from the mountain better prepared to journey with him to Jerusalem and his cross.

A similar thing happened to a woman who had lost the vision in her right eye. She worried how she would be able to care for her family and continue to work at her job. After a discouraging visit to her doctor, she returned home to pray. But as she turned her thoughts and anxieties over to the Lord, her heart was flooded with songs and Scripture verses about God’s majesty and holiness. She felt as if Jesus were right there with her, in all his glory. Worries about her eye were no longer overwhelming, and she was able to trust that Jesus would be with her in whatever lay ahead.

Every day, Jesus invites you to come “up the mountain” with him in prayer. He knows that, like Peter, James, and John, your heart can be changed as you spend time with him. Your eyes can be opened to see him more clearly. Your burdens can be lightened. And your desire to follow him can be strengthened.

As you come to prayer today, imagine yourself climbing the mountain with those disciples. Each step puts your cares farther behind you and expands your hope. As you climb, ask Jesus to show you his glory. Tell him how grateful you are to be with him. Picture him seated on his heavenly throne and imagine angels singing—maybe one of your favorite hymns! As you fix your attention on Jesus, little by little he will change the way you see things. And that can make all the difference.

“Jesus, thank you for giving me a glimpse of your glory today!”

Comments are closed.

phone-icon