I am the handmaid of the Lord – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 20.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Này tôi là tôi tớ Chúa (Lc 1, 38)

Bài đọc Tin Mừng hôm nay có thể gợi nhớ đến những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thấy trong các bức tượng và tranh vẽ: Đức Maria, điềm tĩnh và thanh thản, cúi đầu khiêm nhường, chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc sống của mình. Cô ấy sẽ trở thành mẹ của Đấng Mêsia. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng dù vô tội, nhưng Maria vẫn là một con người. Cô ấy vẫn có những cảm xúc thực sự giống như của chúng ta.

Hãy xem kỹ phản ứng của Maria đối với sự xuất hiện của thiên thần và thông điệp của vị ấy. Lúc đầu, cô ấy “rất bối rối” và tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể mang thai một đứa trẻ khi cô ấy còn là một trinh nữ (Lc 1, 29). Thiên thần trả lời, nhưng không khó để tưởng tượng Maria vẫn còn thắc mắc và thậm chí có thể là một số lo sợ, sau khi thiên thần ra đi. Chắc chắn cô ấy hiểu rằng việc trở thành mẹ của Thiên Chúa sẽ không hề dễ dàng. Có lẽ cô ấy đã bắt đầu nghĩ về những rắc rối mà việc mang thai ngoài ý muốn này có thể gây ra cho Giuse, gia đình và cộng đồng của cô ấy. Đây không phải là con đường mà Maria mong đợi, và mặc dù cô đã chấp nhận nó trong đức tin, cô vẫn phải đi trên con đường – ngay cả khi con đường trở nên đầy sỏi đá.

Chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc lẫn lộn khi Thiên Chúa cho chúng ta một con đường khác với con đường chúng ta mong đợi. Phải di chuyển khắp đất nước và bỏ lại gia đình. Một lần mang thai ngoài ý muốn. Một đứa trẻ từ chối đức tin. Thiên Chúa hiểu rằng những tình huống này có thể khiến chúng ta sợ hãi, tức giận hoặc thất vọng. Ngài biết rằng cảm xúc của con người không phải là tội lỗi đối với bản thân và vì vậy Ngài cho chúng ta không gian để vượt qua chúng. Ngài cũng hứa sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ chúng ta để chúng ta không cho phép cảm xúc của mình vượt quá tầm kiểm soát và dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi.

Cảm xúc là tạm thời, nhưng Thiên Chúa là vĩnh cửu. Ngài luôn ở bên cạnh bạn, ngay cả khi bạn phải đối mặt với những khúc quanh bất ngờ của cuộc sống. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để ở gần Ngài. Tìm kiếm ân sủng của Ngài khi điều bất ngờ xảy ra. Bạn có thể không nhìn thấy các ơn lành ngay lập tức, và chúng có thể không xảy ra trong cuộc đời bạn. Nhưng giống như Maria, bạn luôn có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa biết con đường nào thích hợp cho bạn và Ngài sẽ giúp bạn đi theo con đường đó.

Lạy Chúa, con muốn trở thành tôi tớ của Ngài. Trong mọi thử thách con phải đối mặt, ‘Chớ gì nó xảy ra theo như lời của Chúa’ (Lc 1, 38).

***

DAILY MEDITATION: LUKE 1:26-38

Behold, I am the handmaid of the Lord. (Luke 1:38)

Today’s Gospel reading might call to mind familiar images we see in statues and paintings: Mary, calm and serene, with her head bowed in humility, accepts God’s will for her life. She will become the mother of the Messiah. But we should never forget that though she was sinless, Mary was still human. She still had real emotions just like ours.

Take a closer look at Mary’s reactions to the angel’s appearance and his message. She is “greatly troubled” at first and questions how she could possibly conceive a child when she is a virgin (Luke 1:29). The angel answers, but it’s not hard to imagine Mary still having questions, and maybe even some fears, after he left her. Surely she grasped that being the mother of God was not going to be easy. She probably began to think about the problems this unexpected pregnancy could cause with Joseph, her family, and her community. This was not a path Mary expected, and though she accepted it in faith, she still had to walk the path—even when the road became rocky.

We too are going to have mixed feelings when God presents a path for us that is different from the one we expected. Having to move across country and leave family behind. An unexpected pregnancy. A child who rejects the faith. God understands that these situations may make us fearful, angry, or disappointed. He knows that human feelings are not sinful in and of themselves, and so he gives us space to work through them. He also promises to be with us and help us so that we don’t allow our emotions to get out of hand and lead us down a sinful path.

Emotions are temporary, but God is eternal. He is always with you, even when you face life’s unexpected twists and turns. So try your best to stay close to him as well. Seek out his grace when the unexpected happens. You may not see blessings right away, and they may not all come to pass in your lifetime. But like Mary, you can always trust that God knows the right path for you, and he will help you follow it.

“Lord, I want to be your servant. In every challenge I face, ‘May it be done to me according to your word’ (Luke 1:38).”

Comments are closed.