Mẹ diễm phúc

0

 Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng 

Na-da-rét thôn xóm làng nhỏ bé,
Vươn mình trên giải đất Ga-li-lê.
Và từ đó loan tin vui trọng thể:
Chúa chọn người thiếu nữ Ít-ra-en.

Ma-ri-a! Mẹ rất thánh, rất tinh tuyền,
Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ.
Mẹ “xin vâng”, đón nhận “Lời Nhập Thể”,
Bởi Thánh Thần, Thiên Chúa Đấng toàn năng.

Tràn niềm vui, Mẹ vội vã lên đàng,
Tới miền đất Ein Karem thuở ấy.
Và Thần Khí trào dâng như thúc đẩy
Lời yêu thương “hai bà mẹ” sẻ chia.

Rồi Gio-an nhảy mừng trong dạ mẹ,
Vì nguồn ơn Cứu độ được trao ban.
Ôi cao sang ân lộc Chúa tuôn tràn,
Mầu nhiệm quá! Nguồn bình an phước lạ!

Xin dâng Mẹ: muôn muôn lời cảm tạ,
Mẹ Chúa Trời tinh khiết đến vô song.
Lời Nhập Thể sinh đến mọi cõi lòng,
Khi đón nhận với tâm hồn khiêm hạ.

 
 
 
 

Comments are closed.