Strengthen the hands that are feeble – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 6.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ (Is 35, 3)

Giêrusalem đang bị đe dọa bởi sự xâm lược của nước ngoài; tinh thần quốc gia xuống thấp; đối với một số người thậm chí có cảm giác rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Nhưng ngôn sứ Isaia chống lại môi trường băng giá bằng cách hứa rằng nó sẽ không phải lúc nào cũng như vậy. “Hãy giữ vững niềm tin!” ông ấy đã khóc. Sẽ đến lúc “đất khô cằn sẽ tươi vui”. Bạn có thể cảm thấy như đang ở trong sa mạc khô cằn khắc nghiệt, nhưng “cát cháy sẽ trở thành hồ ao” (Is 35, 1. 7).

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác như thế nào khi trải qua một thời gian cầu nguyện khô khan. Thật khó để thúc đẩy bản thân. Chúng ta cảm thấy như thể chúng ta đang nói chuyện với một bức tường, không phải nói với Chúa. Chúng ta không cảm thấy bất kỳ sự an ủi hay sự khẳng định nào khi cố gắng kết nối với Thánh Thần. Chúng ta có thể tự hỏi Thiên Chúa đang làm gì hoặc liệu Ngài có đang lắng nghe chúng ta không. Đây là những lúc chúng ta cần tiếp thu lời khuyên vô giá của ngôn sứ Isaia: “Đừng bỏ cuộc!”

Những lần cầu nguyện khô khan có thể trở thành cơ hội tốt để chúng ta xây dựng nền tảng đức tin của mình. Và như bất kỳ nhà xây dựng nào cũng đều biết, bạn muốn nền tảng của mình vững chắc và không thể lung lay. Bạn muốn nó có thể chịu được mọi rắc rối.

Mặc dù không thoải mái nhưng giai đoạn khô hạn cho chúng ta cơ hội để xây dựng nền tảng như vậy. Chúng giúp chúng ta xây dựng đời sống cầu nguyện của mình dựa trên chân lý vững chắc của đức tin chứ không chỉ dựa trên cảm xúc của chúng ta, những điều đến và đi. Chúng thúc giục chúng ta dành thời gian cầu nguyện để nhớ lại những đặc tính tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta có cảm thấy điều đó hay không.

Một chiến lược tốt để xây dựng nền tảng cầu nguyện của bạn là dành thời gian suy gẫm về kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ. Đừng chỉ tìm kiếm sự an ủi của Thiên Chúa; nhưng hãy tìm kiếm chân lý của Ngài. Hãy tin rằng Ngài vẫn đang hoạt động, ngay cả trong những cách bí ẩn. Hãy nhìn vào thập tự giá và đặt niềm tin của bạn vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, ngay cả khi bạn không cảm thấy mình là người mới vào thời điểm đó.

Vì vậy, đừng bỏ cuộc. Hãy tăng cường sức mạnh cho đầu gối yếu đuối của bạn. Hãy kiên trì. Hãy biết rằng Thiên Chúa luôn ban thưởng cho những ai kiên trì tôn kính và tin cậy nơi Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì những lúc khô khan khi Chúa gọi con để tìm kiếm Chúa sâu xa hơn. Con tin rằng Chúa đang dùng chúng để khiến con trở nên mạnh mẽ trong Thánh Thần của Chúa.

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 35:1-10

Strengthen the hands that are feeble. (Isaiah 35:3)

Jerusalem was under threat of foreign invasion; national morale was at a low point; it even felt to some that God had abandoned them. But Isaiah countered the glum environment by promising that it would not always be like that. “Hold on to your faith!” he cried. A time will come when “the parched land will exult.” It may feel like you’re in a harsh, dry desert, but “the burning sands will become pools” (Isaiah 35:1, 7).

We all know what it’s like to experience a season of dryness in prayer. It’s hard to motivate ourselves. We feel as if we are talking to a wall, not to the Lord. We don’t feel any consolation or affirmation as we try to connect with the Spirit. We may wonder what God is doing or whether he is listening to us at all. These are the times when we need to take Isaiah’s invaluable advice: “Don’t give up!”

Times of dry prayer can become rich opportunities for us to build our foundation of faith. And as any builder knows, you want your foundation to be solid and unshakable. You want it to be able to withstand any trouble.

Uncomfortable though they are, dry periods give us the chance to build such a foundation. They help us build our prayer life on the solid truths of our faith and not just on our emotions, which come and go. They urge us to spend our prayer time recalling the awesome attributes of the God who loves us, whether we feel it or not.

One good strategy for building your foundation of prayer is to spend the time contemplating the creed that we say at Mass. Recite it slowly and tell the Lord that you believe in everything you are saying. Don’t just look for God’s comfort; look for his truth. Believe that he is still at work, even in hidden ways. Look at the cross and place your faith in Jesus’ resurrection, even if you don’t feel like a new creation at that moment.

So don’t give up. Strengthen your weak knees. Persevere. Know that God always rewards those who persist in honoring and trusting in him.

“Jesus, thank you for those times of dryness when you call me to seek you more deeply. I trust that you are using them to make me strong in your Spirit.”

Comments are closed.