Tái khởi động chương trình Nữ Tu Đăng Đàn

0

Sau ngày khai mạc chương trình Nữ tu Đăng Đàn vào tháng 9/2021, các sinh hoạt văn hóa của Hội dòng phải tạm ngưng lại để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mãi đến hôm nay, ngày 19/12/2021, chương trình mới được tái khởi động với phần thuyết trình của gia đình Học viện Tiền Vĩnh khấn.

Hai em Cécilia Đinh Thị Thu Hương và Maria Trần Thị Vân lần lượt chia sẻ hành trình Ơn gọi và Sứ vụ của mình qua hai đề tài rất dễ thương “ƠN GỌI CỦA CÁNH DIỀU” và “CÙNG CHÚA SONG HÀNH”. Hành trình đời tu của các em được họa lại theo từng câu chuyện đời kể từ lúc Ơn gọi được hình thành, gia nhập đời tu và trở thành một tu sĩ Dòng Đa Minh Tam Hiệp trong lời khấn tạm. Mỗi bài thuyết trình là một câu chuyện đời với bao cảm nghiệm cá vị về trình Chúa, tình người trên bước đường chẳng mấy ai đi.

Những câu chuyện này sẽ được các em kể lại và sẽ đăng trên trang web của Hội dòng trong thời gian tới.

Và đây là một số hình ảnh của chương trình thuyết trình hôm nay:

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon