The book of the genealogy of Jesus Christ – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 17.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Gia phả của Đức Giêsu Kitô, Con Vua Đavít (Mt 1, 1)

Mỗi mùa Vọng, chúng ta nghe bảng gia phả này như một phần của các bài đọc trong Thánh lễ. Khi điều đó xảy ra, phản ứng đầu tiên của chúng ta có thể là điều chỉnh nó. Chúng ta biết đó là gia phả của Chúa Giêsu, vì vậy nó phải rất quan trọng. Nhưng chúng ta có thể gặp khó khăn về độ dài của nó, hoặc có bao nhiêu cái tên không quen thuộc xuất hiện trong đó. Và chúng ta biết rằng chúng ta có thể sẽ quên hầu hết chúng ngay sau khi bài đọc kết thúc. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: “Vậy vấn đề là gì?”

Trên thực tế, tất cả những cái tên đó đều là điểm mấu chốt. Chúa Giêsu không nhất thiết phải được sinh ra bởi Mẹ Maria. Ngài có thể chỉ xuất hiện từ hư không. Nhưng Ngài đã đến thế gian như một đứa trẻ sơ sinh, được sinh ra trong một lịch sử gia đình cụ thể. Từ Abraham đến Đavít, cho đến Giuse, mọi cái tên trong danh sách dài đó đều là một mắt xích trong dây chuyền đưa Chúa Giêsu đến với chúng ta. Mỗi tên đều là một con người thật, là một phần cần thiết trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

Thật tuyệt vời – Thiên Chúa không hề xa rời lịch sử loài người! Trên thực tế, Ngài tích cực tham gia vào mọi khía cạnh của nó. Ngay cả trước buổi bình minh của sự sáng tạo, Ngài đã lên kế hoạch từng chi tiết về việc Chúa Giêsu sẽ đến thế gian này như thế nào.

Đoán xem điều gì nữa? Thiên Chúa cũng đã lên kế hoạch để bạn được sinh ra trên thế giới. Ngài đã nhìn thấy bạn trước khi bạn được thụ thai, và Ngài đã yêu thương bạn ngay từ ban đầu! Bạn là một phần của lịch sử gia đình Ngài, là sự tiếp nối của gia phả đó.

Đó là vì mục đích cuối cùng của Thiên Chúa khi Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình loài người là để bạn – và mọi con người – có thể trở thành thành viên của gia đình Ngài. Không chỉ là những người họ hàng xa, mà còn là những người con được trân trọng, những người thừa kế vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Qua phép rửa tội, qua sự tái sinh bởi Chúa Thánh Thần, bạn đã trở thành con cái của Ngài (Ga 1, 12). Bây giờ bạn là một phần trong “bảng gia phả” của Chúa Giêsu!

Khi bạn chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, hãy để chân lý này khắc sâu vào tâm hồn bạn. Hãy cảm ơn vì bạn cũng là một phần của câu chuyện Giáng sinh. Hãy ngợi khen Thiên Chúa vì điều kỳ diệu về sự Nhập thể của Con Ngài. Và hãy ngợi khen Ngài rằng bạn không còn là “người xa lạ” đối với những lời hứa của Thiên Chúa. Bạn có thể nghe thấy giọng nói của Ngài và biết được tình yêu của Ngài. Bạn là một phần trong gia đình của Ngài và là “đồng hương” với các vị thánh (Ep 2, 12. 19).

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã đưa mỗi chúng con vào gia đình của Cha.

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 1:1-17

The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David. (Matthew 1:1)

Every Advent, we hear this genealogy as part of the Mass readings. When that happens, our first reaction may be to tune it out. We know it’s Jesus’ family tree, so it must be important. But we can get stuck on how long it is, or how many unfamiliar names appear in it. And we know that we’ll likely forget most of them as soon as the reading is over. So we may wonder, “What’s the point?”

In fact, all those names are the point. Jesus didn’t have to be born to Mary. He could have just appeared out of nowhere. But he came into the world as an infant, born into a specific family history. From Abraham to David, all the way to Joseph, every name in that long list is a link in the chain that brought Jesus to us. Every name is a real person who was a necessary part of God’s plan of salvation.

How amazing—God is not distant from human history! In fact, he is very involved in every aspect of it. Even before the dawn of creation, he planned each detail of how Jesus would come into this world.

Guess what? God also planned for you to be born into the world. He saw you before you were even conceived, and he loved you from the beginning! You are part of his family history, the continuation of that genealogy.

That’s because God’s ultimate purpose for Jesus’ birth into a human family was so that you—and every human being—could become members of his family. Not just distant relatives, but treasured sons and daughters, heirs of his eternal kingdom. Through your baptism, through new birth by the Holy Spirit, you have become his child (John 1:12). You are now part of the “family tree” of Jesus!

As you prepare to celebrate Jesus’ birth, let this truth sink in. Give thanks that you too are part of the Christmas story. Praise God for the wonder of the Incarnation of his Son. And praise him that you are no longer a “stranger” to the promises of God. You can hear his voice and know his love. You’re part of his household, and a “fellow citizen” with the saints. (Ephesians 2:12, 19).

“Father, thank you for bringing each of us into your family.”

Comments are closed.

phone-icon