Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 33 – Tại sao các tín hữu không tự đến lấy bánh thánh?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền Thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc hiểu được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

33. Tại sao các tín hu không t đến ly bánh thánh?

Các tín hữu không tự động đến lấy bánh thánh, mà nhận bánh thánh từ tay linh mục, phó tế hay từ một thừa tác viên. Ở bữa Tiệc Ly cũng vậy. Chính Chúa Giêsu đã trao ban bánh và rượu cho các môn đệ của mình.

Thánh Thể là ân hu được ban tặng cho chúng ta. Chúng ta không tự mình cầm lấy được, nhưng đón nhận từ một người khác. Tự mình nhận lấy bánh thánh và rượu thánh có thể sẽ dẫn đến sự hiểu lầm cho rằng chúng ta có quyền nào đó trên các tặng phẩm cao quí này. Không phải thế. Thánh Thể là hồng ân của Chúa, không ai có quyền hoặc có thể chiếm đoạt lấy cho mình. Chỉ có Chúa Kitô ban hồng ân theo ý Người và theo lòng nhân từ của Người.

Ai đón nhận bánh thánh là đón nhận ơn cứu độ, vì người ấy đón nhận chính Đấng Cứu Thế là Đấng hiện diện dưới hình bánh.

ENGLISH

33. Why do the faithful not go to take the host themselves?

The faithful themselves do not go take the host, but receive it from the hand of a priest, a deacon or a minister. It was the same in the Last Supper. It was Jesus who gave the bread and wine to His disciples.

The Eucharist is a grace granted to us. We cannot take it by ourselves, but receive it from another person. Receiving the holy bread and holy wine by ourselves may lead to misunderstanding that we have a certain right over these noble gifts. It is not so. The Eucharistic is a grace from the Lord which nobody has the right to or can take for himself. Only Christ grants graces at His will and out of His kindness.

Whoever receives the host receives salvation, because he receives the Savior who is present under the species of bread.

FRANÇAIS 

33. Pourquoi les fidèles ne prennent-ils pas eux-mêmes le pain consacré?

Les fidèles ne prennent pas eux-mêmes le pain consacré, ils le reçoivent du prêtre, du diacre ou d’un ministre auxiliaire qui le leur donnent.

Il en fut ainsi à la Cène. C’est Jésus qui présenta le pain et le vin aux siens. C’est lui qui les leur donna.

L’eucharistie est un don. On ne la prend pas soi-même, on la reçoit d’un autre. Prendre soi-même le pain et le vin consacrés pourrait laisser entendre qu’on a des droits sur ces dons ; ce qui n’est pas le cas. L’eucharistie est un bien divin auquel personne n’a droit et sur lequel personne n’a de prise, si ce n’est le Christ lui-même qui le distribue en toute liberté et en toute générosité.

Qui reçoit le pain reçoit le salut, parce qu’il accueille le Sauveur qui se rend présent sous le signe du pain.

Comments are closed.

phone-icon