Suy niệm Kinh Mân Côi – Năm mầu nhiệm Mừng

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2022

Kính thưa cộng đoàn,

Khi hiện ra tại tại Fatima, Mẹ Maria đã mời gọi nhân loại hãy ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Thực thi mệnh lệnh của mẹ, hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng suy niệm Kinh Mân Côi năm Mầu Nhiệm Mừng, xin Mẹ giúp chúng ta luôn sống niềm tin yêu phó thác vào Chúa như Mẹ, để chúng ta cũng được Chúa cho chung hưởng vinh phúc với Mẹ trên thiên đàng.

1. MẦU NHIỆM THỨ I: Chúa Giêsu Sống Lại

Chúa Giêsu Phục sinh đem lại niềm tin và hy vọng cho con người. Hơn ai hết, Mẹ Maria là người đã cảm nghiệm trọn vẹn nhất niềm vui và hy vọng này, bởi Mẹ là người đã cưu mang Con Thiên Chúa trong cung lòng và âm thầm bước theo Ngài trong mọi biến cố thăng trầm trên hành trình cứu độ.

Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới đầy dẫy những đau khổ do chiến tranh, hận thù, nghèo đói. Xin Mẹ giúp chúng con luôn vững niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh vẫn luôn hiện diện và đồng hành với từng người chúng con qua qua mọi biến cố cuộc sống.

2. MẦU NHIỆM THỨ II: Chúa Giêsu Lên Trời

Chúa Giêsu được rước lên trời ngay trước mắt các môn đệ, Người đã bước vào cõi vinh quang của Chúa Cha. Chúa về trời là tin mừng lớn lao cho toàn nhân loại vì từ đây chúng ta sẽ được bước vào đời sống mới – một đời sống thân tình với Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết can đảm bước theo Chúa Kitô trên hành trình dâng hiến, luôn biết sống thánh thiện để mai sau chúng con được xứng đáng được hiệp hoan với Chúa trên quê trời.

3. MẦU NHIỆM THỨ III: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần xuống đầy tràn trên các môn đệ. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các môn đệ can đảm ra đi làm chứng cho Tin mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn sáng suốt, can đảm chọn Chúa và nói không với những cám dỗ hằng ngày, đồng thời hăng say lên đường làm chứng tá cho Chúa giữa lòng thế giới.

4. MẦU NHIỆM THỨ IV: Đức Chúa Trời Cho Đức Mẹ Lên Trời.

Từ khi thưa lời “xin vâng” chấp nhận cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria đã sống lời xin vâng ấy bằng một đời sống âm thầm, lặng lẽ như một nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Nhờ đó, Mẹ diễm phúc được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết noi gương mẹ sống khiêm nhường, phó thác vào Chúa bằng một đời sống phục vụ,  dấn thân để mai sau chúng con cũng được Chúa đưa về Trời cùng với Mẹ.

5. MẦU NHIỆM THỨ V: Đức Chúa Trời Thưởng Đức Mẹ trên Trời.

Suốt cả cuộc đời, Mẹ Maria đã trung kiên bước theo Thánh Ý Chúa với lòng khiêm tốn và vâng phục. Nhờ gương sống khiêm hạ và vâng phục, Mẹ xứng đáng được Thiên Chúa ân thưởng phúc lộc thiên đàng.

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn vững bước theo Mẹ, noi gương Mẹ mà gắn bó cuộc đời mình với Chúa, ngõ hầu mỗi việc chúng con làm đều trở nên hiến lễ đẹp lòng Chúa. Nhờ đó, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng hạnh phúc thiên đàng với Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon