Chiến dịch Vui Trung Thu

0

Chiến dịch:  VUI TRUNG THU

Mừng lễ Trung thu 12/09/2011, Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức chiến dịch : VUI TRUNG THU

 • ĐỐI TƯỢNG : Tất cả các em Thiếu Nhi trong Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể trong Giáo xứ  
 • Ý LỰC SỐNG : SỐNG NGOAN – YÊU THÍCH HỌC GIÁO LÝ
 • BÀI HÁT CHỦ LỰC : CON DÂNG

Một là một quả tim, đôi là đôi cánh tay, con dâng con dâng cho Ngài, để con yêu mến anh em, để con giúp đỡ mọi người. Một là một vầng trăng, muôn là muôn ánh sao, con dâng con dâng lên Ngài, để thay cho thế giới này, để thay cho vũ trụ này.

 • NỘI DUNG:  Gồm 3 chặng – 3 tuần, từ Chúa Nhật 21/08/2011 đến Chúa Nhật 11/09/2011
 1. Chặng chuẩn bị : Ngày 14/8/2011: Họp Đoàn thông báo kế hoạch chiến dịch, phân nhiệm công tác chuẩn bị
 2. Chặng 1 : EM NGOAN NGOẲN  (Ngày 21/8/2011- 28/08/2011)

– Chủ đề : Vui tươi – vâng lời

– Công việc : Nhanh nhẹn đến lớp Giáo Lý trong ngày học đầu năm, vâng lời – Giúp đỡ cha mẹ

3. Chặng 2 : EM CHĂM CHỈ (Ngày 28/08/2011 -04/09/2011)

– Chủ đề : Siêng năng tham dự Thánh Lễ và học Giáo Lý

– Công việc : Sốt sắng tham dự Thánh Lễ và Giáo Lý, tham dự cuộc thi : Những chiếc lồng đèn xinh

4. Chặng 3 : EM VUI TƯƠI  (Ngày 04/09/2011-11/09/2011)

– Chủ đề : Chia sẻ niềm vui

– Công việc :

* Góp tiền giúp bạn nghèo (Được áp dụng từ lúc bắt đầu chiến dịch). Số tiền góp được sẽ công bố trong đêm Trung Thu

* Tiếp tục thực hiện : Sốt sắng tham dự Thánh Lễ và chuyên chăm học Giáo Lý

* Tổng kết phiếu chặng 3 vào ngày 11/09/2011

* Hội vui Trung Thu: tối 12/09/2011

 • CÁCH TÍNH ĐIỄM :
 1. Tham dự  Thánh Lễ , học Giáo Lý : 1 phiếu đỏ
 2. Mang tin mừng , tham dự chầu : 1 phiếu trắng ( 7 trắng = 1 đỏ )
 3. Làm lồng đèn : 5 phiếu đỏ

Lưu ý : Lễ thứ 2 Chúa Nhật phát phiếu trước giờ dâng lễ. Các ngày khác chỉ phát phiếu sau giờ nhắc Thiếu Nhi .

 •   TỔNG KẾT : Thi đua phiếu điểm theo cá nhân. Phát thưởng lồng đèn đẹp – sáng tạo  theo cá nhân công bố vào đêm Trung Thu ngày 12/09/2011
 • HỘI THI NHỮNG CHIẾC LỒNG ĐÈN XINH:

–          Đối tượng : Tất cả những em Thiếu Nhi Giáo xứ Bùi Hiệp đều có thể tham dự

–          Hình thức : Lồng đèn sáng chế từ những vật liệu thô như: Giấy, bút, lọ, chai, họp sữa, lon bia…  Tất cả những lồng đèn mua đều phạm quy, không tính điểm

–          Thời gian tham dự thi từ ngày : 28/08/2011-11/09/2011.

–          Hạn chót nộp lồng đèn : Ngày 10/09/2011. Nộp sau ngày 10/09/2011 không tính điểm

–          Ghi Chú: Khi nộp tác phẩm dự thi, các em nhớ ghi Tên Thánh, Họ Tên và lớp đầy đủ để có đủ thông tin lãnh thưởng. Xin ghi bằng bút không phai trên tác phẩm dự thi.

 •   PHÂN NHIỆM:

–   Anh trưởng đoàn kính trình Cha Xứ tờ trình về chiến dịch
–   Họp đoàn : Ngày 14/08/2011
–   Phân phối phiếu điểm + thu phiếu và cộng điểm: Giaó Lý Viên lớp
–   Động viên + hỗ trợ ý tưởng giúp các em tham gia cuộc thi: Giaó Lý Viên lớp
–    Giaó Lý Viên lớp nhận và nộp tác phẩm dự thi của các em cho đoàn.
–    Chấm thi: Cha Xứ + Ban Trị Sự + Các Khối Trưởng + Khối Phó.

Chấp thuận

Cha Chánh Xứ                                                                                         TM. BĐH GĐTNTT

Giuse Maria Phạm Chí Cường                                             Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai OP

 

Comments are closed.