Bông hồng đời tu

0

BÔNG HỒNG ĐỜI TU

Tình yêu mãnh liệt Chúa dành,
Con người đáp trả chân thành hay không!
Một thiên tình sử vô song,
Thiên Chúa mời gọi Ngài mong đáp đền.
Ngài yêu tôi, dẫu tôi quên,
Vì là thụ tạo vô duyên tầm thường.
Đấng Vĩnh Hằng đã yêu thương,
Ngài gọi Ngài chọn tỏ tường giản đơn.
Đời tôi hy hiến không sờn,
Cam go dài dặc có ơn phù trì.
Vượt qua gian khó bước đi,
Mầu nhiệm Thánh Giá tức thì nở hoa.
Hoa trinh nguyên hoa ngọc ngà,
Hiến dâng toàn diện cho Cha của mình.
Năm bông hồng rất đẹp xinh,
Là ba lời khấn khiết trinh Vâng lời.
Thanh bần phục vụ cho đời,
Cộng đoàn đang sống là nơi an bình.
Khiết tịnh dấu ấn trung trinh,
Lễ dâng tuyệt diệu cho mình Giêsu.
Gai trinh khiết của đời tu,
Khước từ lạc thú hưởng thụ chóng qua.
Bông hồng thanh thoát đôla,
Luôn nghĩ tới Chúa chính là mục tiêu.
Vị tha bác ái là điều,
Dấn thân phục vụ qua nhiều hi sinh.
Bông hồng đỏ thắm ân tình,
Là gia vâng phục chứng minh bằng lòng.

Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon