Muối thế gian

0

MUỐI THẾ GIAN

Lời Thiên Chúa ngàn năm tuyệt đối
Chính các con là muối đất trần gian
Giữ cho chất mặn dư tràn
Nếu mà muối lạt còn làm chuyện chi
Muốn mặn lại lấy gì mà ướp
Chỉ còn khiêng mà vứt ra đường
Cho người dày đạp nát bương
Ra vô tích sự như phường ghét ghen.
Các con phải là đèn công chính
Sáng soi trên chóp đỉnh đồi cao,
Dại gì đèn đỏ hơn sao
Đáy thùng dầu kín thì nào thấy chi.
Nhưng đắn đo, kiên chì học hiểu
Đặt trên cao sáng chiếu cả nhà
Không còn bóng tối đường tà
Thực hành như thế mới là người khôn.
Để việc lành các con toả sáng
Giữa lòng đời như ánh bình minh,
Cho toàn thể cõi nhân sinh
Ngợi khen Cha cả thiên đình không ngơi.

Sr. Gabriel Phú Sơn

Comments are closed.