Vị Thánh kính ngày 27 tháng 3

0

Rupert, Giám mục

Rupert là Giám mục giáo phận Worms và Salzburg. Ngài mang dòng máu của Frankish và Irish Không biết vì lý do gì Ngài đã bị tước chức Giám mục. Công tước của dân Bavaria đã mời Ngài đến để phúc âm hóa lãnh thổ của Công tước. Lãnh thổ này bao trùm luôn những vùng của nước Áo ngày nay. Rupert là một Giám mục truyền giáo thành công trong các làng mạc dọc theo bờ song Danube cho tới Hungary. Sau khi trở về, Ngài được trao ban quyền cai trị trên Juvavum (Salzburg), môt thành ở Rome sau này bị thiêu hủy. Ngài đã xây dựng một ngôi nhà thờ và một đan viện. Cả hai công trình này được thánh hiến cho St. Peter (kính ngày 29 tháng 6). Ngài cũng xây cất một trường học và nhiều tòa nhà khác. Ngài tiếp tục hành trình truyền giáo và cuối đời trở về Salzburg. Ngài qua đời tại đây vào khoảng giữa những năm 710 và 720. Lễ kính nhớ Ngài chưa có trong lịch phụng vụ Công giáo.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Phỏng dịch : Thanh Lan – Thỉnh Sinh

Comments are closed.