Vị Thánh kính ngày 8 tháng 3

0

Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ

Gioan Thiên Chúa, được đặt tên là Gioan Xiu-đát,  sinh năm 1495 tại Mon-tê-mo Nô-vô, Bồ Đào Nha. Ngài là Vị Sáng lập Dòng Anh Em Gioan Thiên Chúa, cũng được gọi là Dòng Bệnh viện. Ngài được một linh mục khách đưa sang Tây Ban Nha để làm việc trong một thời gian với tư cách là một vị Mục tử. Sau này, Ngài đã gia nhập vào quân đội Tây Ban Nha, chối bỏ đức tin, và sống phi luân lý.

Năm 40 tuổi, Ngài đã bước sang một khúc ngoặt mới trong cuộc đời của Ngài. Ngài đã thấm cảm một cuộc hoán cải thực sự, hy vọng chịu tử đạo thành công ở Bắc Phi và mong được làm việc giữa những người nô lệ Kitô hữu. Ngài đã được Cha giải tội Dòng Phan-xi-cô khuyên ngăn không nên làm như thế, nhưng hãy trở về Gi-bral-ta truyền bá Đức tin từ thành này sang thành khác bằng cách bán các sách tôn giáo cũng như tranh ảnh thánh. Bài giảng của Cha Gioan A-vi-la đã chạm sâu đậm đến tâm hồn của thánh nhân. Kết quả là thánh nhân nguyện hứa thánh hiến cuộc đời.  

Khởi đầu, Ngài đã thực hành những công việc hoán cải và đạo đức ở mức độ thái quá đến nỗi Ngài không còn bình thường nữa. Cha Gioan A-vi-la đến viếng thăm thánh nhân và đông thời chữa bệnh cho người đau yếu và nghèo khổ bằng cách truyền năng lượng cho họ. Sau khi làm như thế cho thánh nhân, bệnh tình của Ngài trở nên tốt hơn. Ngay lập tức, thánh nhân đã thuê một căn nhà ở Gra-na-đa và không lâu sau đó, ngôi nhà đầy ắp những bệnh nhân. Nghĩa cử cao đẹp này đã thu hút được nhiều người khác và họ ước mong đến để chia sẻ sứ vụ với thánh nhân và giúp đỡ những ai trong cảnh khốn cùng. Ngài qua đời ngày 8 tháng 3 năm 1550  nhân lần sinh nhật thứ 50 của Ngài. Ngài được phong thánh năm 1690. Ngày lễ kính nhớ thánh nhân được lưu lại trong Lịch Công giáo.    

Nguyên tác  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien.  
Lược dịch:  Nguyễn Phương – Thỉnh Sinh

Comments are closed.