Ý cầu nguyện tháng 03/2012

0

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý CẦU NGUYỆN 

   Cầu cho chị em trong Hội Dòng nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, biết nhiệt tâm trong công tác được trao và nên nhân chứng tình yêu cho môi trường chị em được sai đến.

 

CÁC NGÀY GIỖ: 

4. Chúa Nhật  

    – C.Anna Benigna Đinh Thị Thanh Loan (1980)

5. Thứ Hai

  – C.Calista Tống Thị Ngoan (1974).

  – C.Maria Nguyễn Thị Tin (Dịu, 2010).

6. Thứ Ba

  – C.Maria Gioanna Đinh Thị Nhẫn (2003).

 12. Thứ Hai

  – Matta Nguyễn Thị Tín (2002).

13. Thứ Ba

   – C.Lucia  Vũ Thị Liên Hương (Hoàng, 2001).

 23. Thứ Sáu

 –  C.Maria Nguyễn Thị Thược (1996).

24. Thứ Bảy

  – C.Laurenta Chu Thị Xuân Phương (2006).

25. Chúa Nhật

  – C.Josephina  Vũ Thị Thọ (1975).

28. Thứ Tư

 –  C.Anastatia Lê Thị Đài (1969).

 – C.Maria Lưu Thị Hiên (Mạch, TH.1995).

29. Thứ Năm

  – Mẹ Bề trên Tiên Khởi Êmilia Nguyễn Thị Sê (1975).

 

 

CÁC NGÀY BỔN MẠNG 

19. T. Hai  THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM  NĂM ĐỨC MARIA, Lễ trọng.  

 – Giáo phận Xuân Lộc.

 – Bổn mạng nhì của Hội dòng.

 – Tx.Thánh Giuse I (Tân Mai).

 – Tv.Thánh Giuse II (Bình Phước).

 – Lớp Giuse (Khấn lần I,1998).

26. T. Hai  LỄ TRUYỀN TINLễ trọng.  

– Tv.Truyền Tin

 – C.Ngọc Lan (Pt. Giám tập), C.Suy, C.Tim, C.Phương Mai, C.Phương Nga, C.Lê Bích Vân, C.Phạm Kim  Yến, C. Yên, C.Trương Phượng.

  – Lớp Fiat (Khấn lần I,1997).

 

 

Comments are closed.