Ở lại trong tình yêu

0

Ở lại trong tình yêu

Ở  lại trong tình yêu diệu vợi.
Ngày đêm Cha chờ đợi con luôn
Để cùng trò truyện trong hồn,
Ở lại với Chúa suối nguồn yêu thương .
 
Con mong được náu nương bên Chúa,
Bao buồn vui chất chứa trong tim,
Thương yêu trần thế Chúa tìm,
Ban cho no thỏa ngập chìm thánh ân.
 
Con thử đếm bao lần ở lại,
Trong tình yêu nhân ái của Thầy,
Mà còn ngậm đắng nuốt cay?
   Thì đây Cha sẽ cho say ân tình.
 
Hãy nhìn Cha ẩn mình trong bánh,
Tuy đơn sơ mỏng mảnh khiêm nhu,
Nhưng toàn thân Chúa Giêsu,
Cho người lãnh nhận đầy dư phúc lành.
 
Hãy ở lại trong thành đô Chúa,
Được an toàn, Cha hứa chẳng sai,
Người đi tìm Chúa miệt mài,
Thì xin ở lại hoài hoài với Cha!
 
                      M.Madalena Mến

Comments are closed.