Vị Thánh kính ngày 11 tháng 4

0

Stanislaus, Giám mục, Tử đạo

Stanislaus (1030-1079), còn được gọi là Stanislaw, là Vị thánh Bổn mạng của nước Ba Lan và của thành phố Krakow. Ngài được sinh ra ở Szczepanow nước Balan. Ngài thụ phong linh mục và sau đó làm việc tại nhà thờ chánh tòa Krakow. Ngài được phong làm Giám mục ở Krakow năm 1072. Ngài tiếp tục ghi những kỷ lục đáng ghi nhớ – một nhà giảng thuyết đại tài, một nhà canh tân hàng giáo sĩ của Ngài, và cũng là một đại ân nhân của người nghèo. Ngay từ đầu, Đức Cha có những mối tương quan rất tốt đẹp với Đức Vua Boleslaus II, nhưng sau này bắt đầu có những xung khắc. Khi Đức Cha Stanislaus rút phép thông công với Đức Vua, Đức Vua Boleslaus hạ lệnh giết Đức Cha Stanislaus. Khi các cận vệ từ chối không nhận làm việc này thì chính Đức Vua đã tự tay giết Đức Cha Stanslaus ngày 11 tháng 4 năm 1709. Chính do việc giết Đức Cha Stanislaus, Đức Thánh Cha Gregory VII (được kính nhớ ngày 25 tháng 5) đã khai trừ đất nước này cho đến khi Đức Vua Boleslaus hết thống trị đất nước. Ngày lễ kính nhớ Ngài có trong lịch phụng vụ Công giáo Roma.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                                             Lược dịch : Nhật Phượng – Thỉnh Sinh

Comments are closed.