Vị Thánh kính ngày 13 tháng 4

0

Martin I, Giáo Hoàng, Tử đạo 

Martin I là Vị Giáo Hoàng cuối cùng được nhìn nhận là Vị tử đạo. Ngài sinh ra ở Todi, Umbria và làm Thày phó tể ở Roma. Tại đây, Ngài nổi bật về sự thông minh và nhân đức. Ngài được bổ nhiệm làm khâm sứ tới Constantinople, trung tâm của Đế quốc Byzantine. Ngài được chọn làm Giáo Hoàng năm 649 và là Vị Giáo Hoàng đầu tiên trong nhiều thập niên được tôn phong làm Giám mục Rome không cần sự chuẩn nhận của Hoàng Đế. Việc này làm cho Hoàng Đế Constans II rất tức giận và Hoàng đế không nhận Ngài là Vị Giáo Hoàng tối cao.

Sau khi được chọn làm Giáo Hoàng được ba tháng, Đức Giáo Hoàng Martin đã tổ chức một Hội Nghị tại Vương cung Thánh đường Lateran với sự hiện diện của 105 Giám mục Tây phương và một số Giáo sĩ Hy lạp bị lưu đày, xác nhận tín điều về hai bản tính của Đức Kytô (nhân tính và thiên tính), phủ nhận tín điều Đức Kytô chỉ có mọt bản tính là Thiên tính của trường phái Monothelitism, và phủ nhận sắc lệnh của Hoàng đế là cấm bàn luận xa hơn nữa về bản tính này.

Mùa hè năm 653, Hoàng đế đưa Đức Giáo Hoàng ra tòa vì tội phản động. Đức Giáo Hoàng Martin I đã bị buộc tội, kết án tử hình và bị đánh đập công khai. Tuy nhiên, các giáo trưởng của Constantinople van xin tha chết cho Đức Giáo Hoàng và án tử được giảm xuống thành bị đi lưu đày. Họ đã đưa Đức Giáo Hoàng Martin I lên tàu và đày Ngài đến Chersonesus ở Crimea. Ngày 16 tháng 9 năm 655,  Ngài qua đời tại chốn lưu đày do bị bỏ đói và đối xử quá ác nghiệt. Lễ kính nhớ Ngài được ghi lại trong lịch phụng vụ Công giáo Roma. Giáo Hội Chính thống Nga cũng kính nhớ Ngài, nhưng lại chọn ngày 14 tháng 4.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                   Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.