Vị Thánh Kính ngày 24 tháng 4

0

Thánh Fidelis thành Sigmaringen, Linh mục, Tử đạo

Fidelis Sigmaringen (1578 -1622) là một linh mục Dòng Phanxicô Capuchin, chịu tử đạo trong lúc đang giảng thuyết cho người theo trường phái của Zwingli ở Switzerland. (Ulrich Zwingli là một nhà cải cách Tin lành không tin nhận các bí tích chuyển trao ân thánh và cũng không tin nhận Đức Kytô hiện diện thực trong Thánh thể. Ông qua đời năm 1531). Fidelis là một trong vị thánh bổn mạng của các luật sư. Mark Roy được sinh ra ở Sigmaringer (Hohenzollern) và được thụ huấn tại trường Đại Học Freiburg-im-Breisgau. Nơi đây, Ngài đã nhận được học vị Tiến sĩ Triết học, Dân luật và Giáo luật. Ngài thụ phong linh mục khoảng năm 1610 và xin gia nhập Dòng Phanxicô Capuchin năm 1612 và đổi tên là Fidelis (tiếng Latin nghĩa là “trung thành”). Ngài làm Bề trên ba cộng đoàn và nổi tiếng về giảng thuyết, giải tội, phục vụ người đau bệnh, và tu đức. Cha Fidelis bị ám hại ngày 24 tháng 4 trong lúc đang thi hành sứ vụ tại Switzerland – đang nỗ lực hòa giải giữa những người theo trường phái Zwingli và Giáo hội Công giáo. Ngài được phong thánh năm 1746.

                   Nguyên tác: “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                              Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.