Đề tài Tĩnh Tâm tháng 6/2012

0

Tĩnh tâm tháng 6-2012

CHỨNG TÁ CHO TÌNH YÊU BA NGÔI

Kính thưa quý Bề trên và Chị em,
Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta long trọng mừng kính đại lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm cao siêu và trọng đại nhất, nhưng cũng khó hiểu nhất của đức tin Kitô giáo. Tuy vượt lên trên sự hiểu biết của con người, nhưng nhờ Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, qua cuộc sống, cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được vén mở cho chúng ta. Trong quý này, khi toàn Dòng chúng ta đặt trọng tâm vào việc sống CHỨNG NHÂN CỦA LỜI qua đời sống Chứng tá, thiết nghĩ, việc sống chứng tá cho Tình Yêu Ba Ngôi cũng là một khía cạnh quan trọng chúng ta cần đào sâu trong ngày Tĩnh tâm hôm nay.

I. LỜI CHÚA: Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28,16-20)

(16) Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. (19) Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, (20) dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

II. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng ghi lại lần gặp gỡ cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ trước khi về trời. Ðức Giêsu, với tư cách là  Ðấng “được trao toàn quyền trên trời dưới đất,” (Mt 20,18) đã long trọng sai các ông rao giảng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ qua việc làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần (Mt 20,19). Đức Giêsu còn hứa ở với họ cho đến ngày tận thế (Mt 20,20). Suy niệm đoạn Tin Mừng này, chúng ta tự hỏi: Tại sao Đức Giêsu lại truyền cho các tông đồ ra đi thâu nạp môn đệ qua việc làm Phép Rửa nhân danh Ba Ngôi?

Có nhiều lý do để trả lời cho câu hỏi trên, tuy nhiên, lý do đơn giản và cơn bản nhất đó là Đức Giêsu muốn các môn đệ và những người tin Ngài sau này xác tín rằng Thiên Chúa mà họ tin là Thiên Chúa Tình Yêu trong Ba Ngôi Vị—Cha, Con, và Thánh Thần. Một khi lãnh nhận Phép Rửa nhân danh Ba Ngôi, thụ nhân được thánh hiến để thuộc trọn về Ba Ngôi, được tháp nhập vào sự sống, vào tình yêu của Cộng đoàn Ba Ngôi. Chính sức sống của Ba Ngôi sẽ là sinh lực thánh thiêng cho người ấy trên hành trình đức tin. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng ta cùng đào sâu hai khía cạnh: Ba Ngôi—Tình yêu cho đi và nhận lãnh, và Ba Ngôi—Tình yêu hiệp nhất trong khác biệt.

1. Ba Ngôi—Tình yêu cho đi và nhận lãnh

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16), nên Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mầu nhiệm Tình Yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con hết mình, Chúa Con đáp lại trọn đầy tình yêu ấy và mối tương quan tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con nẩy sinh Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần. Trong Ba Ngôi, mỗi ngôi hoàn toàn liên kết với nhau, hoàn toàn hiến dâng cho nhau, hoàn toàn yêu thương nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn là của Cha, và sự trao đổi hoàn toàn giữa Cha và Con là Thánh Thần. Vì thế, Thiên Chúa là một nhưng lại là ba; là ba nhưng lại là một.

Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu không ngừng cho đi và cũng không ngừng nhận lãnh. Thiên Chúa không phải chỉ có một Ngôi tự yêu thương mình, nhưng là Ba Ngôi yêu thương nhau. Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu mà Ngài chỉ yêu một thân mình Ngài, thì đó là ích kỷ, và như vậy không phải là Thiên Chúa của tình yêu. Như vậy, yêu thương thì phải có đối tượng. Vì yêu thương không chỉ là cho đi nhưng còn là nhận lãnh. Muốn cho đi, phải có đối tượng để nhận lãnh và muốn nhận lãnh cũng đòi phải có người sẵn sàng cho đi. Yêu thương thì là phải yêu thương ai khác mình, ngoài mình. Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu,” nên Ngài không đóng khung cho riêng mình, nhưng từ đời đời Ngài đã hướng về Chúa Con, đã yêu thương Chúa Con bằng Tình Yêu là chính Chúa Thánh Thần. 

Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo nên sự cho đi và nhận lãnh ở nơi Ba Ngôi Thiên Chúa cũng đạt đến mức tuyệt hảo.[1] Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con tất cả những gì mình có, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, đến nỗi Chúa Giêsu xác quyết: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha” (Ga 14,9); “Thầy và Cha là một” (Ga 10,30). Đáp lại Tình Yêu của Chúa Cha, Chúa Con đã dâng lại cho Chúa Cha tất cả những gì mình nhận lãnh. Việc hiến dâng này được biểu hiện thấy rõ trong thái độ khiêm tốn, tự hạ, vâng phục vô biên của Ngài đối với Chúa Cha: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Giá” (Pl 2, 8). Hơn nữa, Đức Giêsu còn tuyên bố: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15,13). Chính Đức Giêsu đã vì Chúa Cha mà hiến mạng sống cho nhân loại.

Tình yêu Thiên Chúa không chỉ đóng kín nơi Cộng đoàn Ba Ngôi, nhưng còn lan tỏa đến cho mọi thụ tạo. Ba Ngôi Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người, qua mầu nhiệm sáng tạo và Nhập Thể, để cùng chung chia kiếp người, cùng phục  vụ và hiến dâng mạng sống cho con người, và đưa con người vào cuộc sống viên mãn với chính mình. Thật vậy, nơi con người Đức Giêsu Nazaret, Thiên Chúa được mạc khải như Đấng là Tình Yêu vĩ đại đã tác tạo con người, đã cứu chuộc con người, và hằng ở với con người trên mọi nẻo đường cuộc sống. Thiên Chúa Tình Yêu ấy hằng chăm sóc từng con chim sẻ (Mt 6,26), từng cây hoa huệ (Mt 6, 28); Ngài cũng chẳng nỡ bẻ gãy cây lau bị dập hay dập tắt một ánh đèn leo lét (Mt 12,20). Thiên Chúa ấy hằng ngày vẫn ban lương thực cho con người, và sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho con người (Mt 6, 11-12). Thiên Chúa ấy vẫn mong chờ con người trở về, như người cha già ngày ngày trông ngóng đứa con hoang đàng trở về (Lc 15, 11-31). Thiên Chúa ấy sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm cho được con chiên lạc (Lc 15,4-7). Thiên Chúa ấy đã đi vào trần gian để cúi xuống rửa chân cho con người (Ga 13, 1-20). Và cuối cùng, Thiên Chúa ấy đã chết trên Thập Giá để cứu con người khỏi vòng nô lệ của hận thù, tội lỗi và của sự chết.

Như thế, tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là tin vào Thiên Chúa Tình Yêu, là chấp nhận mở lòng để Ngài yêu chúng ta theo cách thế của Ngài, và cũng dám dấn thân để yêu như Ngài đã yêu. Hiểu như thế,  chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không còn xa vời nữa, trái lại rất gần gũi, thiết thân với đời sống chúng ta, là nguồn mạch sự sống của ta, là khuôn mẫu ta cần noi theo, là cùng đích ta cần đạt tới.

2. Ba Ngôi—Tình yêu hiệp nhất trong đa dạng

Thiên Chúa Ba Ngôi là hình ảnh tuyệt vời của tình yêu hiệp nhất trong đa dạng. Thiên Chúa của Kitô Giáo là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại có ba Ngôi Vị. Hiểu theo cách suy nghĩ của nhân loại, chúng ta có thể nói: Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi Ngôi có một đặc tính riêng, một nhiệm vụ riêng phù hợp với bản chất riêng của mình: Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, Đấng Sáng Tạo đã tạo dựng nên con người và vũ trụ;  Ngôi thứ hai là Chúa Con, là Lời của Chúa Cha, cũng là Đấng Cứu Chuộc nhân loại;  Ngôi thứ ba là ChúaThánh Thần, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, cũng là Đấng thánh hóa, đổi mới muôn loài. Ba Ngôi khác biệt nhau, nhưng lại hoàn toàn bình đẳng. Chính vì chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng của nhau, mà Ba Ngôi kết hiệp mật thiết trong yêu thương nhau, sự yêu thương hiệp nhất cao trổi đến độ chỉ còn là một Thiên Chúa duy nhất.

Tuy Ba Ngôi khác biệt và riêng biệt trong hiện hữu nhưng vẫn là một nhờ hiệp nhất trong cùng một tình yêu, một bản thể và một ý hướng hoạt động.[2] Kinh Thánh cho thấy rằng bất cứ một hoạt động đặc trưng nào của một Ngôi luôn có sự hiện diện liên đới của cả Ba Ngôi. Chúa Cha sáng tạo vũ trụ bằng Lời quyền năng trong Thánh Thần là nguồn tình yêu, nguồn sự sống. Chúa Con thực thi công trình cứu độ theo ý Chúa Cha và bằng sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến hoàn thành công trình cứu độ của Ngôi Con và làm viên mãn công trình sáng tạo của Chúa Cha nơi các tạo vật.

Ba Ngôi khác biệt và đa dạng như vậy, nên đã tạo dựng nên một vũ trụ cũng đầy dấu ấn bản tính của mình là đa dạng và khác biệt. Ngài tạo dựng nên muôn loài khác biệt nhau, và mỗi loài cũng lại phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau với những chủng loại khác nhau. Nhờ đó, vũ trụ đã trở nên phong phú. Riêng loài người, Ngài tạo dựng với nhiều chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, quốc gia… khác nhau. Ngay trong cùng một chủng tộc, hay một gia đình, con người cũng khác biệt nhau: “bá nhân bá tính.” Thiên Chúa muốn duy trì sự khác biệt và đa dạng ấy, vì nó làm cho vũ trụ luôn phong phú, muôn màu muôn vẻ.

Xem như nét độc đáo trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi của Kitô giáo là Thiên Chúa của sự khác biệt. Ngài yêu thích sự khác biệt. Ngài tạo ra sự khác biệt và Ngài bao hàm chính sự khác biệt đó trong bản tính của Ngài. Nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa của sự hiệp nhất. Ngài hiệp nhất những khác biệt. Phải có cái khác biệt thì mới có sự hiệp nhất trong đa dạng. Chiêm ngắm và noi theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta chấp nhận và tôn trọng cái khác biệt, sống thực với những khác biệt đó, và hiệp nhất những cái khác biệt  để trong chúng ta cũng nẩy sinh tình thương mến đậm đà như hình ảnh của Mầu nhiệm Ba Ngôi.

Bài Tin Mừng hôm này giúp chúng ta nhìn lại con người và cuộc sống của chính mình, để có thể làm chứng cho Tình Yêu Ba Ngôi trong ta, chúng ta phải sống sự hiệp nhất trong đa dạng. Cụ thể là nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ, trường học, bệnh viện… chúng ta luôn phải tôn trọng những nét độc đáo của anh chị em, khám phá ra đặc sủng Chúa ban cho mỗi người, để biết cộng tác với nhau và cùng nhau làm phong phú cộng đoàn. Chúng ta đừng ép người khác phải suy nghĩ như mình, làm giống mình, và phải theo lập trường của mình. Chúng ta đừng lấy mình làm khuôn mẫu sống, nhưng với tình hiệp thông, yêu thương và phục vụ, mỗi chúng ta cần khám phá ra sự hiện diện sống động của Chúa nơi tha nhân, cần mở lòng đón nhận, và trân trọng nhân vị người khác.

Thiết tưởng ngày Tĩnh tâm này là cơ hội tốt nhất giúp mỗi người chúng ta trong khi chiêm ngắm tình yêu tuyệt đẹp của Ba Ngôi Thiên Chúa—tình yêu hiệp nhất trong khác biệt, chúng ta cũng biết đem áp dụng mẫu gương ấy trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta hiệp nhất mà vẫn duy trì sự khác biệt và đa dạng. Ngài không hề muốn chúng ta trở thành hoàn toàn đồng nhất như những khuôn mẫu đúc sẵn. Ước gì mỗi người chúng ta trong khả năng, và hoàn cảnh riêng  biết trở thành những chứng tá sống động cho Tình Yêu Ba Ngôi bằng cách sống yêu như Chúa yêu, và tận dụng hết những tài năng, những món quà, những vốn quí Chúa ban để làm phong phú cộng đoàn, xây dựng Hội Dòng, xã hội và Giáo Hội.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu hoàn hảo, xin cho mỗi chúng con trở nên  chứng tá cho tình yêu thánh thiện và phong phú khôn lường của Chúa cho thế giới khô cằn, tội lụy hôm nay. Xin dạy chúng con biết yêu thương như Ngài, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Xin cho chúng con thấy Chúa nơi những khác biệt của anh chị em chúng con. Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa nơi thẳm sâu tâm hồn mình và trong lòng trí từng người anh chị em của con, để chúng con nên một với Chúa và nên một với nhau, ngày càng gắn bó thân thiết hơn. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

  1. Duyệt quyết tâm tháng 5-2012.
  2. Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã trao ban Người Con Yêu Duy Nhất của mình; bằng tình yêu Thập giá, Chúa Con đã thí mạnh để cứu rỗi chúng ta; và bằng sức mạnh thánh hóa, Chúa Thánh Linh mang đến cho chúng ta chính tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Là môn đệ của Chúa Kitô, những người được được thánh hiến trong Tình yêu Ba Ngôi, tôi và cộng đoàn tôi đã thể hiện tình yêu ấy như thế nào?  Tôi đã tôn trọng sự khác biệt của chị em, đã trân trọng tài năng của chị em, và đã nhiệt tình cộng tác với chị em thế nào để xây dựng cộng đoàn yêu thương như Thiên Chúa Ba Ngôi mong ước chưa?
  3. Chọn quyết tâm tháng 6-2012.

[1] TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Thiên Chúa là Tình Yêu  Trích tại http://www.dongcong.net/

[2] Nguyễn Chính Kết.  Ba Ngôi Thiên Chúa tuy Đa dạng nhưng Hiệp nhất. Trích tại http://www.dongcong.net/


Comments are closed.

phone-icon