Gia đình và Giáo xứ sống Mầu nhiệm Giáo Hội và Tinh thần Phụng tự

0

Giáo lý Mục vụ 2012 của Giáo Phận Xuân Lộc:

GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ 

SỐNG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI VÀ TINH THẦN PHỤNG TỰ (*)

LỜI MỞ ĐẦU

Trên hành trình Canh tân đức tin tiến về năm Kim khánh giáo phận (1965-2015), sau năm thứ nhất (2011) nỗ lực học và sống Lời Chúa, chúng ta bước vào năm thứ hai (2012) với chủ đề : “Gia đình và Giáo xứ sống mầu nhiệm Giáo Hội và tinh thần phụng tự”. Chủ đề này kết hợp đường hướng mục vụ Giáo phận về phụng tự đã hoạch định trước với đường hướng của Giáo Hội Việt Nam về mầu nhiệm Giáo Hội vừa được công bố ngày 07/10/2011. Tính mầu nhiệm của Giáo Hội tự bản chất, vượt quá khả năng hiểu biết của loài người, được diễn tả trong cử hành phụng tự.

Tập sách này dành bài thứ nhất tìm hiểu mầu nhiệm Giáo Hội, được sử dụng như chìa khóa và tạo bầu khí thuận tiện dẫn vào các bài sau về phụng tự. Hãy xác tín rằng chúng ta càng sống tinh thần phụng tự, càng được đi sâu vào mầu nhiệm Giáo Hội, nơi chứa đựng sự giàu sang của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa Kitô dạy chúng ta cách thế cử hành phụng tự xứng đáng, để được ngụp lặn trong mầu nhiệm Giáo Hội.

 (*) Phụng tự có nghĩa khá rộng, bao gồm mọi hoạt động tôn thờ Thiên Chúa của loài người, kể cả việc tổ chức cộng đoàn, xây dựng Thánh đường, sáng tác các loại hình nghệ thuật thánh…; trong đó, quan trọng nhất là Phụng vụ. Vì thế tập tài liệu này đề cập cách riêng đến Phụng vụ.

  NỘI DUNG

Bài 1 : Mầu nhiệm Giáo Hội (câu 1 – 12)

Bài 2 : Cử hành phụng vụ trong Giáo Hội (câu 13 – 21)

Bài 3 : Phụng vụ Thánh hóa thời gian (câu 22 – 31)

Bài 4 : Ý nghĩa ngày Chúa nhật (câu 32 – 38)

Bài 5 : Cử hành Thánh lễ Chúa nhật (câu 39 – 44)

Bài 6 : Thánh hoá nhờ cử hành phụng vụ Bí tích (câu 45 – 58)

Bài 7 : Thánh hóa nhờ các việc đạo đức bình dân (câu 59 – 62)

Bài 8 : Thánh hóa nhịp sống thường nhật (câu 63 – 72)

Bài 9 : Thánh hóa những vui buồn trong cuộc sống (câu 73 – 81)

 

BÀI 1 : MẦU NHIỆM GIÁO HỘI

“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người (1 Pr 2,9).

1.H. Giáo Hội là cộng đoàn nào ?

– Giáo Hội là một cộng đoàn những người được Lời Thiên Chúa qui tụ thành Dân Chúa và thành Thân thể Chúa Kitô (GLCG số 110).

2.H. Trong Kitô giáo, mầu nhiệm là gì ?

– Trong Kitô Giáo, mầu nhiệm là chính đời sống nội tại của Thiên Chúa và các hoạt động hướng ra bên ngoài của Người. Chẳng hạn mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Sáng tạo trời đất, mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể cứu độ, mầu nhiệm thánh hóa loài người…

3.H.Vì sao Giáo Hội là mầu nhiệm ?

– Vì Giáo Hội là một tổ chức do Chúa Kitô thiết lập vừa tự nhiên vừa siêu nhiên. Yếu tố tự nhiên là cơ cấu tổ chức hữu hình của Giáo hội. Yếu tố siêu nhiên vượt quá tầm hiểu biết của loài người; chỉ nhờ Thiên Chúa mạc khải, loài người mới nhận biết được.

4.H. Thiên Chúa mạc khải mầu nhiệm Giáo Hội cách nào ?

– Thiên Chúa dùng nhiều cách, nhất là các hình ảnh lấy trong đời sống hằng ngày, được ghi lại trong Kinh Thánh. Công đồng Vatican II chỉ nhắc lại một số hình ảnh và xếp vào 4 lãnh vực sau đây:

* Lãnh vực chăn nuôi (Vd : Giáo Hội là đàn chiên, Chúa Kitô là mục tử).

* Lãnh vực trồng trọt (Vd : Giáo Hội  là vườn nho, Chúa Kitô là người ươm trồng).

* Lãnh vực xây dựng (Vd : Giáo Hội là đền thờ, Chúa Kitô là nền móng).

* Lãnh vực gia đình (Vd : Giáo Hội là hiền thê, Chúa Kitô là phu quân).

5.H. Khi đưa ra chủ đề “Mầu Nhiệm Giáo Hội”, Hội đồng Giám mục khuyên các tín hữu chú tâm vào những hình ảnh nào ?

– Hội đồng Giám mục khuyên các tín hữu chú tâm vào ba hình ảnh được thánh Phaolô triển khai : Giáo Hội là Dân Thiên Chúa; Giáo Hội là Nhiệm thể Chúa Kitô; Giáo Hội là Đền thờ Chúa Thánh Thần.

6.H. Hình ảnh Dân Thiên Chúa bày tỏ thực tại nào của Giáo Hội ?

– Hình ảnh Dân Thiên Chúa bày tỏ thực tại này là : trong Giáo Hội, tất cả các tín hữu cùng có một vị thủ lãnh là Chúa Kitô, cùng chấp nhận hiến chương là tám mối phúc thật, cùng hợp lực xây dựng Giáo Hội ở trần gian, cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là Nước Trời.

7.H. Người tín hữu sống mầu nhiệm Dân Thiên Chúa cách nào ?

– Người tín hữu sống mầu nhiệm Dân Thiên Chúa bằng cách thi hành luật lệ được Giáo Hội ban bố, ra sức chu toàn bổn phận công dân nước trời, cùng với anh chị em bảo vệ và phát triển Giáo Hội cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

 8.H.  Hình ảnh Nhiệm thể Chúa Kitô bày tỏ thực tại nào ?

– Hình ảnh Nhiệm thể Chúa Kitô bày tỏ thực tại này là : Giáo Hội gồm nhiều chi thể đảm nhận những phận vụ khác nhau, nhưng vẫn chỉ là một thân thể duy nhất nhờ liên kết với đầu là Chúa Kitô.

9.H.  Người tín hữu sống mầu nhiệm Giáo Hội là Nhiệm thể Chúa Kitô cách nào ?

– Người tín hữu sống mầu nhiệm Nhiệm thể Chúa Kitô bằng cách đón nhận sự sống thần linh của Chúa Kitô qua các Bí tích và đời sống cầu nguyện, cùng hiệp nhất với nhau như các chi thể trong một thân thể.

10.H.  Hình ảnh Đền thờ Chúa Thánh Thần bày tỏ thực tại nào ?

– Hình ảnh Đền thờ Chúa Thánh Thần bày tỏ thực tại này là : Chúa Thánh Thần ngự trong Giáo Hội như linh hồn của Nhiệm thể. Người không ngừng xây dựng, thánh hóa và canh tân Giáo Hội bằng các ân sủng của Người.

11.H. Người tín hữu sống mầu nhiệm Giáo Hội là Đền thờ Chúa Thánh Thần cách nào?

– Người tín hữu sống mầu nhiệm Giáo Hội là Đền thờ Chúa Thánh Thần bằng cách loại trừ các nết xấu, canh tân bản thân và thế giới thành đền thờ vang lời ca ngợi các công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, nhất là thực hành đức ái Kitô giáo.

 12.H. Mầu nhiệm Giáo Hội được diễn tả trong cử hành Phụng vụ thế nào ?

– Phụng vụ giúp hiểu và biểu lộ mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Giáo Hội, một Giáo Hội vừa nhân loại vừa thần linh, vừa hữu hình vừa hàm chứa những thực tại vô hình, vừa nhiệt thành hoạt động vừa chiêm niệm, vừa hiện diện nơi trần gian nhưng đồng thời cũng là lữ khách (x.Hc PV số 2).

 BÀI 2 : CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TRONG GIÁO HỘI

“Phụng vụ là tột đỉnh mà mọi hoạt động của Giáo Hội qui hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội” ( Hc PV số 10).

13.H. Phụng vụ là gì ?

– Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa con người. Phụng vụ gồm Thánh lễ, các Bí tích, Phụng vụ giờ kinh, … (x. GLCG số 184, 201).

14. H. Trong phụng vụ, Giáo Hội tôn thờ Chúa Cha thế nào ?

– Trong Phụng vụ, Giáo Hội tuyên xưng và tôn thờ Chúa Cha là nguồn mạch mọi phúc lành mà Người ban cho Giáo Hội nơi Con của Người (x. GLCG số 186).

15.H. Trong phụng vụ, Chúa Kitô hoạt động thế nào ?

– Trong phụng vụ, Chúa Kitô thực hiện mầu nhiệm cứu độ của Người để thánh hóa nhân loại và cho Giáo Hội cảm nếm trước phụng vụ trên trời. (GLCG số 187).

 16.H. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần có sứ mệnh nào ?

– Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần có những sứ mệnh này (GLCG 188):

*   Một là chuẩn bị cộng đoàn gặp gỡ Chúa Kitô;

*   Hai là nhắc nhớ và bày tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô;

*   Ba là hiện tại hóa công cuộc cứu độ của Chúa Kitô và xây dựng tình hiệp thông trong Giáo Hội.

17.H. Những ai được cử hành phụng vụ của Hội Thánh ?

– Toàn thể Dân Chúa, vì tất cả đều có chức tư tế chung; tuy nhiên, một số tín hữu được tuyển chọn qua bí tích Truyền chức thánh để cử hành nhân danh Chúa Kitô (GLCG số 196).

 18.H. Khi cử hành và tham dự phụng vụ, người tín hữu cần lưu tâm thực hiện những gì ?

– Khi cử hành và tham dự phụng vụ, người tín hữu cần lưu tâm thực hiện 3 điều chính yếu này :

* Một là cần liên kết với Chúa Kitô là Đầu Nhiệm thể và là Trung gian duy nhất, nhờ đó các cử hành phụng vụ đáng được Chúa Cha chấp nhận;

* Hai là cần thực hiện theo cách thức Giáo Hội quy định, nhờ đó sự hiệp nhất giữa các tín hữu được biểu lộ và phát huy;

* Ba là cần cử hành và tham dự cách ý thức, linh động, hữu hiệu, y phục xứng đáng và có thái độ thành kính, nhất là trong Thánh lễ.

19.H. Các tư thế trong cử hành phụng vụ có ý nghĩa nào ?

– Các tư thế trong cử hành phụng vụ vừa bày tỏ tâm tình bên trong, vừa giúp tâm tình đó được sâu đậm hơn, vì phụng vụ dẫn đưa toàn thể con người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Các tư thế ấy cũng biếu lộ và xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn.

20.H. Tư thế đứng, ngồi, quì trong cử hành phụng vụ có ý nghĩa gì?

Đứng là thái độ kính trọng, là tư thế cầu nguyện, đồng thời diễn tả người được cứu độ đang trông chờ Chúa quang lâm. Trong Thánh lễ, ta đứng để tôn vinh Thiên Chúa, để nghe Phúc Âm, để lãnh nhận phép lành cuối lễ…

Ngồi là tư thế để lắng nghe và chiêm niệm. Trong Thánh lễ, ta ngồi để nghe các bài đọc Sách Thánh, nghe giảng hoặc để thinh lặng tâm sự với Chúa sau khi rước lễ…

Quỳ là tư thế biểu lộ tâm tình thờ lạy, van xin hay sám hối. Trong Thánh lễ, ta quỳ gối thờ lạy Thánh Thể đang hiện diện trên bàn thờ…

21. H.  Người tín hữu sống tinh thần phụng vụ cách nào ?

– Là đón nhận các ân sủng Chúa ban qua cử hành phụng vụ và làm phát sinh hiệu quả các ân sủng đó như những “nén bạc” Chúa trao để kiến tạo hạnh phúc đích thực và lâu bền cho mình và tha nhân.

BÀI 3 : PHỤNG VỤ THÁNH HÓA THỜI GIAN

“Thời gian là của Chúa(Phụng vụ đêm Vọng Phục Sinh).

22.H. Thời gian có giá trị nào ?

– Thời gian có giá trị tự nhiên và siêu nhiên. Có thời gian, con người được sinh ra, lớn lên và phát triển các đức tính tự nhiên. Có thời gian, người tín hữu được phúc đón nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, làm cho đời mình trổ sinh hoa trái, xứng đáng vui hưởng nước trời.

23.H. Giáo Hội làm gì để giúp các tín hữu sử dụng thời gian ?

– Giáo Hội đã thiết lập :

1. Các giờ kinh Phụng vụ để thánh hóa mọi thời khắc trong ngày;

2. Các mùa phụng vụ trong chu kỳ một năm dựa theo cuộc đời tại thế của Chúa Kitô. Đó là Mùa Vọng và Giáng Sinh, Mùa Chay và Phục Sinh, Mùa Thường Niên.

Người tín hữu sống tích cực tinh thần các mùa phụng vụ, sẽ từng bước rèn đúc mình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

24.H. Người tín hữu thánh hóa ngày sống nhờ các giờ kinh Phụng vụ thế nào ?

– Người tín hữu được mời gọi kết hiệp với Giáo Hội để cử hành giờ kinh Phụng vụ trong tâm tình chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ Thiên Chúa, sám hối và cầu xin.

25.H. Người tín hữu sống Mùa Vọng và Giáng Sinh cách nào ?

– Trong Mùa Vọng, người tín hữu sống tâm tình khát mong Chúa đến cứu độ, ra sức điều chỉnh cách sống thành con đường ngay thẳng để đón Chúa và hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

– Trong mùa Giáng Sinh, người tín hữu sống tâm tình cảm tạ Chúa Cha đã ban Con Một cho thế gian và mau mắn hân hoan loan báo tin vui cứu độ cho toàn thế giới.

26.H. Người tín hữu sống Mùa Chay và Phục Sinh cách nào?

– Trong Mùa Chay, người tín hữu sống tâm tình sám hối, đền tội, ra sức thi hành việc chay tịnh, cầu nguyện và bác ái để chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm cứu độ.

– Trong Mùa Phục Sinh, người tín hữu sống tâm tình phấn khởi vì được sống lại với Chúa Kitô và nỗ lực sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, đồng thời góp phần loan truyền Tin vui Phục sinh.

27.H. Người tín hữu sống Mùa Thường Niên cách nào ?

– Trong Mùa Thường Niên, người tín hữu sống tâm tình biết ơn vì được Chúa ban cho thời gian tại thế để làm giàu công phúc trước mặt Chúa và tập luyện các nhân đức để nên giống Chúa Kitô.

28.H. Giáo Hội còn thiết lập gì nữa trong suốt năm phụng vụ ?

– Giáo Hội còn thiết lập lễ kính Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và các Thánh lễ theo nhu cầu.

 29.H. Khi tham dự lễ kính Chúa, người tín hữu cần có tâm tình nào ?

– Khi tham dự lễ kính Chúa, người tín hữu cần có tâm tình thờ lạy, ca ngợi, cảm tạ Chúa về mầu nhiệm được mừng kính và xin Chúa giúp sống mầu nhiệm ấy.

30.H. Khi tham dự lễ kính Đức Mẹ và các Thánh, người tín hữu cần có tâm tình nào ?

– Khi tham dự lễ kính Đức Mẹ và các Thánh, người tín hữu nên có tâm tình ca ngợi, cảm tạ Chúa đã ban ơn giúp các ngài đạt tới tình trạng thánh thiện, cậy nhờ các ngài cầu bầu để nỗ lực sống theo gương nhân đức các ngài phù hợp với hoàn cảnh của mình.

31.H. Khi tham dự các Thánh lễ theo nhu cầu, người tín hữu cần có tâm tình nào ?

– Người tín hữu cần tín thác vào Chúa Quan phòng đầy yêu thương và vui lòng đón nhận thánh ý Chúa hơn là muốn Chúa hành xử theo ý mình.

BÀI 4 : Ý NGHĨA NGÀY CHÚA NHẬT

“ Việc cử hành ngày Chúa nhật vừa là ngày đầu tiên vừa là ngày thứ tám như thế sẽ hướng người kitô hữu về mục đích là cuộc sống vĩnh hằng” (Tông thư Ngày của Chúa, số 26).

32.H. Chúa nhật là ngày nào ?

– Chúa nhật là ngày tôn vinh Chúa Phục sinh hàng tuần của người Kitô hữu. Theo Kinh Thánh, Chúa nhật được gọi là ngày thứ nhất và ngày thứ tám trong tuần.

33.H. Việc Chúa Kitô sống lại quan trọng thế nào ?

– Việc Chúa Kitô sống lại rất quan trọng vì :

* Nhờ đó Chúa Kitô chứng tỏ mình là Con Thiên Chúa Hằng sống đã chiến thắng tội lỗi và sự chết;

* Nhờ đó sự hiện hữu và các hoạt động của Giáo Hội có lý do tồn tại và phát triển;

* Nhờ đó loài người tràn đầy hy vọng được sống lại với Chúa Kitô để hưởng hạnh phúc muôn đời;

* Nhờ đó mọi thụ tạo đạt được mục đích của chúng là phục vụ hạnh phúc đích thực của loài người.

34.H. Cách gọi Chúa nhật là “ngày thứ nhất” và “ngày thứ tám” mang ý nghĩa nào ?

– Gọi là ngày thứ nhất để gợi lại ngày khởi đầu tuần lễ sáng tạo và là ngày Chúa Kitô phục sinh thực hiện công trình tái tạo của Thiên Chúa.

– Gọi là ngày thứ tám để nhắc tới thời gian vĩnh cửu, mà loài người tại thế đang tiến về.

35.H. Khi gọi Chúa nhật là ngày thứ nhất và ngày thứ tám, Giáo Hội muốn nói gì về Chúa Kitô ?

– Giáo Hội muốn tuyên xưng Chúa Kitô là khởi đầu và kết thúc của thời gian và của mọi thụ tạo dưới thế.

36.H. Lời tuyên xưng “Chúa Kitô là khởi đầu và kết thúc” mời gọi các tín hữu thực hiện điều gì ?

– Lời tuyên xưng trên mời gọi các tín hữu thực hiện 2 điều quan trọng này:

* Một là hãy tận dụng thời gian Chúa ban theo ý Chúa để tạo hạnh phúc bền lâu cho mình và cho tha nhân;

* Hai là đừng quá bám víu vào của cải vật chất ở đời này là nơi “mối mọt và rỉ sét” làm hư hại tất cả.

37.H. Giáo Hội dạy các tín hữu thực hiện những điều nào trong ngày Chúa nhật ?

– Giáo Hội dạy các tín hữu thực hiện 3 điều này:

* Một là tham dự Thánh lễ;

* Hai là chăm sóc gia đình;

* Ba là tham gia việc bác ái từ thiện.

38.H. Giới răn “chớ làm việc xác ngày Chúa nhật” có mục đích nào ?

– Có 4 mục đích này :

* Một là để noi gương Đấng Tạo hóa đã nghỉ ngơi ngày thứ 7 sau khi sáng tạo trời đất, và để hướng tới sự nghỉ ngơi vĩnh viễn trên nước trời mai sau;

* Hai là để tập sống phó thác vào Chúa Quan phòng, là Đấng chăm sóc cả chim trời và hoa đồng nội;

* Ba là để bồi bổ sức khỏe phần xác và trí óc đã hao mòn vì lao động vất vả suốt tuần;

* Bốn là để tạo thuận lợi cho các tín hữu chu toàn bổn phận tham dự Thánh lễ, chăm sóc gia đình và thi hành việc tông đồ bác ái.

BÀI 5 : CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh” (Cv 20,7).

39.H. Cử hành phụng vụ nào có ý nghĩa nhất ?

– Là việc cử hành Thánh lễ, nhất là Thánh lễ Chúa nhật như Giáo Hội dạy: “Việc giữ ngày Chúa nhật và cử hành Thánh Thể là trung tâm đời sống của Giáo Hội” (Giáo lý chung số 2177).

40.H. Vì sao việc cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ biểu lộ “mầu nhiệm hiệp thông” trong Giáo Hội ?

– Vì lúc ấy các tín hữu thuộc mọi thành phần trong giáo xứ quy tụ quanh vị chủ chăn riêng của mình để hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ trong cùng một Thánh Thần, cùng được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Chúa.

 41.H. Vì sao Giáo Hội mời gọi người tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ ?

– Vì những lý do này :

* 1. vì Giáo xứ là hình ảnh của Giáo Hội, nơi mọi tín hữu cùng hiệp nhất với vị chủ chăn để tôn thờ Thiên Chúa;

* 2. vì Giáo xứ là gia đình thiêng liêng mà mọi người phải góp phần hiệp thông, xây dựng.

42.H. Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật có giá trị nào đối với nhịp sống hàng tuần của người tín hữu?

– Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật có giá trị nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và định hướng cách sống cho các tín hữu suốt cả tuần lễ.

43.H. Đối với các gia đình, việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật đem lại lợi ích nào ?

– Đem lại cho gia đình muôn vàn lợi ích, nhất là sự hòa thuận yêu thương nhau như Chân phước Gioan Phaolô II dạy: “Lễ tạ ơn ngày Chúa nhật là nguồn mạch ơn huệ vô cùng to lớn, và hãy nhớ rằng nó phải góp phần vào sự hoà thuận yêu thương trong gia đình” (Bôgôta, 1986).

44.H. Gia đình chuẩn bị thế nào cho Thánh lễ ngày Chúa nhật ?

– Gia đình nên chuẩn bị tham dự Thánh lễ Chúa nhật bằng những việc này :

* Một là vào giờ kinh tối thứ bảy, gia đình đọc và học hỏi bài Tin Mừng Thánh lễ hôm sau, gợi một vài ý cầu nguyện;

* Hai là mỗi người chuẩn bị lễ vật nhỏ dâng cho Chúa.

  

BÀI 6 : THÁNH HÓA NHỜ CỬ HÀNH PHỤNG VỤ BÍ TÍCH

«Các bí tích có mục đích thánh hoá con người, xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa» (Hc PV số 59).

45.H. Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn nào?

– Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn này (x.GLCG số 205):

* Một là rửa ta sạch tội nguyên tổ và các tội ta phạm, tha mọi hình phạt do tội gây ra;

* Hai là làm cho ta trở nên con cái Thiên Chúa, chi thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần;

* Ba là sát nhập ta vào Giáo Hội và cho ta tham dự chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô;

* Bốn là ghi vào linh hồn ta dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được.

46.H. Người tín hữu sống bí tích Rửa tội cách nào?

– Bằng cách nỗ lực sống đời làm con Chúa, xa lánh tội lỗi, thi hành chức năng ngôn sứ, tư tế và vương giả, góp phần thiết thực xây dựng Giáo Hội và xã hội theo tinh thần Tin Mừng.

47.H. Bí tích Thêm Sức là gì?

– Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban Chúa Thánh Thần giúp người tín hữu sống bí tích Rửa tội cách hoàn hảo hơn, liên kết mật thiết với Giáo Hội và làm chứng cho Chúa Kitô (x. GLCG số 215).

48.H. Người tín hữu sống bí tích Thêm Sức cách nào?

– Bằng những việc này (GLCG số 220):

* Một là can đảm thực hành Lời Chúa để làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống thường ngày;

* Hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng;

* Ba là tích cực bênh vực và truyền bá đức tin cho mọi người.

49.H. Ơn riêng của bí tích Thánh Thể là ơn nào ?

– Là ơn ban Mình Máu Chúa làm lương thực thần linh cho các tín hữu, nuôi dưỡng tình hiệp thông giữa các thành phần trong Giáo Hội và bảo đảm lãnh phần gia nghiệp nước Trời.

50.H. Người tín hữu sống bí tích Thánh Thể cách nào ?

– Bằng những cách này :

* Một là siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ và viếng Thánh Thể;

 * Hai là sống tâm tình tạ ơn, kiến tạo sự hiệp nhất trong gia đình và với mọi người;

* Ba là chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho tha nhân.

51.H. Ơn riêng của bí tích Hòa giải là ơn nào?

– Là những ơn này (GLCG số 239):

* Một là tha tội để giao hòa ta với Thiên Chúa;

* Hai là tha hình phạt muôn đời do những tội trọng đã gây ra và tha một phần các hình phạt tạm;

* Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng của người tín hữu.

52.H. Người tín hữu sống bí tích Hoà giải cách nào ?

– Bằng những cách này :

* Một là quyết tâm chừa tội và xa lánh dịp tội;

* Hai là sống khiêm hạ trong lòng và trong cách cư xử;

* Ba là cảm thông với những người lỗi lầm, tìm cách giúp họ đến với Chúa.

 53.H. Bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban những ơn nào ?

– Ban cho bệnh nhân những ơn này (x. GLCG số 253) :

* Một là kết hợp họ với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để sinh ích cho họ và cho Giáo Hội;

* Hai là ban niềm an ủi và lòng can đảm để họ biết chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo những đau đớn của bệnh tật hoặc tuổi già;

* Ba là tha thứ các tội lỗi nếu chưa xưng được;

* Bốn là phục hồi sức khoẻ phần xác nếu điều này giúp ích cho phần rỗi linh hồn;

* Năm là chuẩn bị cho “cuộc vượt qua” sang cõi sống đời đời.

54.H. Người tín hữu sống bí tích Xức dầu Bệnh nhân cách nào ?

– Bằng cách ý thức thời gian, của cải và sức khoẻ … là ơn Chúa ban, đồng thời sử dụng chúng để đạt đến sự sống đời sau.

55.H. Bí tích Truyền chức Thánh là gì ?

– Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để thông ban chức linh mục thừa tác cho những người được tuyển chọn, hầu phục vụ dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ (GLCG số 261).

56.H. Người tín hữu có bổn phận nào đối với các người đã lãnh nhận bí tích Truyền chức Thánh ?

– Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, kính trọng, vâng lời trong các điều thuộc đức tin và phong hóa; tích cực cộng tác xây dựng Nước Chúa, đồng thời giúp đỡ các ngài về tinh thần và vật chất (x. GLCG số 269).

57.H. Ơn riêng của bí tích Hôn phối là ơn nào?

– Là ơn giúp vợ chồng biết yêu nhau như Chúa Kitô yêu Giáo Hội, nhờ đó họ sống trung thành và giúp nhau nên thánh trong bậc sống gia đình (x. GLCG số 273).

58.H. Người tín hữu sống bí tích Hôn phối cách nào ?

– Bằng những cách này :

* Một là nỗ lực sống yêu thương và trung thành với lời giao ước hôn nhân;

* Hai là tôn trọng sự sống trong mọi hoàn cảnh và tận tình giáo dục con cái theo luật Chúa và Giáo Hội;

* Ba là xây dựng gia đình thành “Giáo Hội tại gia”.

BÀI 7 : THÁNH HÓA NHỜ CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN

Lòng đạo đức bình dân là một hoạt dộng của Chúa Thánh Thần, là môi trường gặp gỡ Chúa Kitô và là một hình thức biểu lộ đức tin của Giáo Hội. Vì thế, không được coi các việc này như một cái gì phụ thuộc trong đời sống Kitô hữu” (Đức Bênêđictô XVI tiếp kiến Ủy Ban Toà Thánh về Mỹ Châu La Tinh, ngày 08/4/2011).

59.H. Việc đạo đức bình dân là những việc nào ?

– Là những việc tôn thờ Thiên Chúa của người tín hữu bên cạnh phụng vụ chính thức của Giáo Hội. Có rất nhiều việc đạo đức bình dân như viếng Thánh Thể, lần hạt Mân côi, dâng hoa kính Đức Mẹ, ngắm nguyện mùa Chay, rước kiệu, đi đàng Thánh giá ….

60.H. Việc đạo đức bình dân phát xuất từ đâu ?

– Việc đạo đức bình dân phát xuất từ tâm tình hiếu thảo của người tín hữu đối với Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Các việc đạo đức này thường mang dấu ấn của môi trường văn hóa, xã hội. Theo dòng thời gian, một số việc đạo đức bình dân trở thành phổ thông khắp thế giới Công giáo.

61.H. Cần những điều kiện nào để việc đạo đức bình dân có giá trị đích thực cho người tín hữu ?

– Cần 2 điều kiện này :

* Một là việc đạo đức bình dân khơi nguồn từ đức tin Công giáo;

* Hai là việc đạo đức bình dân có liên hệ chặt chẽ với Phụng vụ thánh, nhưng không thay thế Phụng vụ.

62.H. Giáo Hội khuyến cáo điều gì liên quan tới việc đạo đức bình dân ?

– Giáo Hội khuyến cáo ba điều này:

* Một là không để việc đạo đức bình dân chỉ đơn thuần là nét văn hóa mà thiếu yếu tố đức tin;

* Hai là không để việc đạo đức bình dân chỉ hời hợt bên ngoài mà không bén rễ sâu trong đức tin sống động;

* Ba là không để việc đạo đức bình dân lấn át cử hành phụng vụ.

BÀI 8 : THÁNH HÓA NHỊP SỐNG THƯỜNG NHẬT

“Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Kitô và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Cl 3,17).

63.H. Ban sáng, khi  thức dậy ta nên làm gì ?

– Ta nên làm dấu Thánh giá, cám ơn Chúa đã cho qua đêm bình an, xin Chúa chúc lành cho ngày mới.

64.H. Có cần tham dự Thánh lễ không ?

– Rất cần vì Thánh lễ là nguồn mạch ân sủng và là chóp đỉnh của đời sống người Kitô hữu.

65.H. Đọc kinh trước và sau khi ăn để làm gì ?

– Để cảm tạ Chúa đã ban của ăn thức uống, tăng thêm sức khỏe; và xin Người ban lương thực cho những người nghèo đói.

66.H. Các em thiếu nhi thánh hóa việc học hành bằng cách nào ?

– Bằng cách cầu xin Chúa cho mình ơn khôn ngoan và chăm chỉ, đồng thời hướng việc học hành đến lợi ích bản thân, gia đình, xã hội và Giáo Hội.

67.H. Vui chơi giải trí có được Chúa chúc lành không ?

– Có, với bốn điều kiện sau đây :

* Một là phải có ý hướng tốt khi vui chơi giải trí;

* Hai là các trò vui chơi giải trí phải lành mạnh;

* Ba là các trò vui chơi giải trí phải có hiệu quả tích cực như: giúp tâm trí thoải mái, tạo tình bằng hữu, rèn luyện sức khoẻ và tinh thần kỷ luật v.v…;

* Bốn là phải vui chơi điều độ.

68.H. Lời ăn tiếng nói phải như thế nào ?

– Lời nói phải chân thành, lịch sự và nhã nhặn, tránh những tiếng thô tục, chửi thề v.v…., vì thánh Giacôbê dạy: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân” (Gc 3,2b).

69.H. Các hoạt động nội trợ cần được thực hiện trong tinh thần nào để đáng Chúa chúc lành ?

– Cần thực hiện trong tình yêu mến, vì đó là bổn phận Chúa trao, để xây dựng gia đình thành mái ấm như Thánh Gia xưa.

70.H. Các hoạt động mưu sinh có giá trị đạo đức không ?

– Có. Vì nhờ chúng, ta tiếp nối hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa, nuôi sống bản thân và gia đình, tạo điều kiện tham gia công việc bác ái từ thiện, góp phần vào hạnh phúc gia đình và xã hội.

71.H. Giờ kinh tối gia đình có mục đích gì ?

– Để cám ơn Chúa về một ngày sắp qua, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót, củng cố tình yêu gia đình và ban phúc lành qua đêm bình an.

72.H. Bàn thờ gia đình phải được sắp đặt thế nào ?

– Bàn thờ phải được đặt ở nơi trang trọng để tôn thờ Thiên Chúa và gia đình dễ sốt sắng cầu nguyện. Trên bàn thờ chỉ đặt ảnh tượng Chúa Giêsu, Thánh giá, Đức Mẹ hay tượng thánh. Có thể để ở đó sách Kinh Thánh, Tràng hạt… Không để những ảnh tượng khác, dù là những người nổi tiếng đạo đức nhưng chưa được phong thánh.

BÀI 9 : THÁNH HÓA NHỮNG VUI BUỒN

TRONG CUỘC SỐNG

“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).

73.H. Khi thành công trong cuộc sống, ta nên có thái độ nào ?

– Bản thân và gia đình hãy tạ ơn Chúa và biết tận dụng chúng để sinh ích cho mình và cho tha nhân.

74.H. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, ta nên làm gì ?

– Bản thân, gia đình và cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện để nhận biết và can đảm thực thi ý Chúa, đồng thời giúp nhau nỗ lực vượt qua những khó khăn.

75.H. Khi gia đình có người đau bệnh, ta nên làm gì ?

– Nên làm những việc này :

* Gia đình cần nhận ra lợi ích thiêng liêng của bệnh tật để đón nhận và nâng đỡ người bệnh, giúp họ thánh hóa đau khổ và lãnh nhận bí tích Xức dầu khi cần thiết;

* Mau chóng chữa trị cho bệnh nhân và chuyển tới bệnh viện nếu cần.

76.H. Khi bị oan khiên, chỉ trích…, ta nên có thái độ nào ?

– Theo gương Chúa Kitô, ta can đảm chịu đựng để đền tội, biết tin tưởng vào một mình Thiên Chúa là Đấng thấu suốt, yêu thương và công bình để phó thác đời sống ta cho Người; đồng thời biết minh oan cách khiêm tốn để kiến tạo tình hiệp nhất.

77.H. Khi gặp tai họa rủi ro, ta có thái độ nào ?

– Ta phó thác cho Chúa, xin ý kiến những người khôn ngoan và bình tâm giải quyết vấn đề theo ánh sáng đức tin.

78.H. Khi bị ai lừa dối, phản bội, ta nên làm gì ?

– Ta thứ tha và cầu nguyện cho họ vì chính Chúa Kitô đã dạy và nêu gương cho ta; đồng thời ta luôn vững tin vào Chúa và sống ngay chính.

79.H. Khi con cái ngỗ nghịch, cha mẹ cần có thái độ nào ?

– Cha mẹ cần tìm hiểu lý do phát sinh những hiện tượng đó để có hướng khắc phục và cần cầu nguyện, vì lời cầu nguyện có sức thay đổi tất cả.

80.H. Khi có người thân qua đời, ta nên có thái độ nào ?

– Ta nên đón nhận biến cố này trong ánh sáng đức tin, nâng đỡ nhau vượt qua buồn khổ, cầu nguyện và chung tay làm tốt việc hậu sự cho người thân qua đời; đồng thời mỗi người cũng biết chuẩn bị giờ chết của mình.

81.H. Ta nên làm gì vào những ngày giỗ ?

– Ta nên dâng lễ, cầu nguyện, họp mặt để tưởng nhớ người thân và củng cố tình gia đình. Cỗ bàn, nếu có, nên tổ chức đơn giản, thanh đạm.

 LỜI KẾT

Trong mầu nhiệm Giáo Hội hiệp thông, khi người tín hữu cử hành, tham dự và sống phụng vụ dưới thế là được tiên cảm phụng vụ trên trời.

Vì thế, cùng với triều thần Thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời” (x. Kinh Tiền tụng Thánh Lễ).

   

 KINH CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN 

Chuẩn Bị Mừng Kim Khánh Giáo Phận (Ngũ niên 2011 – 2015)

 Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,/ chúng con cảm tạ Chúa đã qui tụ chúng con thành gia đình Giáo Phận/ và hằng hiện diện chăm sóc từng người chúng con./ Chúa đang dẫn chúng con vào hành trình tiến về hồng ân Kim Khaùnh Giaùo Phaän,/ khi mời gọi chúng con nỗ lực canh tân đời sống đức tin/ để gia đình và giaùo xöù trôû thaønh coäng ñoaøn Lôøi Chuùa,/ coäng ñoaøn Phuïng Töï,/ coäng ñoaøn Yeâu Thöông,/ coäng ñoaøn Truyeàn Giaùo / vaø coäng ñoaøn Thaùnh Theå.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết yêu mến và sống Lời Chúa ,/ để chúng con luôn bước đi trong ánh sáng sự thật và tình yêu./ Xin cho Lời Chúa thấm nhập mọi suy nghĩ,/ lời nói/ và hành động của chúng con,/ để cuộc đời chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện./ Xin cho chúng con biết sốt sắng cầu nguyện chung với nhau nơi gia đình,/ siêng năng tham dự Phụng vụ của Hội Thánh,/ và làm cho thánh lễ trở thành trung tâm đời sống,/ để chúng con ngày càng hiệp nhất với Chúa hơn./ Nhờ Lời Chúa và các Bí Tích nuôi dưỡng,/ xin giúp chúng con luôn sống hiệp nhất và yêu thương.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến tâm hồn chúng con,/ thúc đẩy chúng con nhiệt thành tiếp nối sứ mạng phục vũ và uêy thương của Hội thánh, biết cùng nhau cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống,/ để mọi người tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất./

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ thánh cả Giuse,/ và các thánh Tử Đạo Việt Nam,/ xin Chúa chúc lành cho mỗi cố gắng của chúng con,/ nhằm xây dựng gia đình và giáo xứ thành gia đình của Thiên Chúa,/ nên dấu chỉ tình yêu và hy vọng cho thế giới hôm nay. Amen.

 

 

Comments are closed.