Xin ơn Thánh Linh

0

XIN ƠN THÁNH LINH

Lời van xin Chúa Thánh Thần
Cầu Ngài ngự đến ủi an cõi lòng
Nhóm lên từng ngọn lửa hồng
Cho thôi lạnh giá giữa vùng tồi tăm,
Ngài ơi, xin đến viếng thăm
Để được nghe tiếng thì thầm lòng Cha,
lời Ngài êm ái thiết tha
Hương thơm gió mát chiều tà vườn xuân
Đốt tan đi lửa giận hờn
Cho lòng thanh thỏa bớt cơn muộn phiền,
Đem tin vui mới bình yên
Giữa lòng nhân thế khắp miền trời hoa.
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Ba,
Dìu con thoát khỏi đường tà hiểm nguy
Cho con sức mạnh diệu kỳ
Kiên trung chiến đầu chớ khi sờn lòng
Cho con vững dạ cậy trông
Tin yêu phó thác trong vòng tay Cha.

Sr. Gabriel Phạm Thị Mai, OP

Comments are closed.

phone-icon