Tiếng gọi vào đời

0

TIẾNG GỌI VÀO ĐỜI

Đi vào đời cùng Cha con tiến bước
Dù gian lao con cũng quyết dấn thân
Chừ ra đi theo tiếng gọi âm thầm
Từ xa xưa đã được Cha khai mở.

Lúc chào đời cho con bằng hơi thở
Bên cạnh Cha đã có bóng con người
Tiếng Mẹ hiền ru khe khẽ bên nôi
Cho con nhỏ an lòng trong giấc điệp

Dần lớn lên, con lại càng cảm nghiệm
Không có Người, con sẽ sống với ai?
Bởi nhờ đâu, mà có tấm hình hài
Không người khác con trở thành vô dụng.

Cúi lạy Chúa xin cho con hiểu đúng
Quà Cha trao đồng loại đến với con
Là hồng ân thật to lớn vô cùng
Trong mọi người Đức Kitô có mặt.

Vì tất cả được Kitô dìu dắt
Quá yêu thương Người ban hiến mạng mình
Nhận anh em là tiếp nhận thần linh
Nhận sức sống suối tình thương Cha tặng

Không một ai con có quyền xa tránh
Vì Cha mong con đón nhận mỗi người
Mỗi ưu tư mỗi tiếng khóc nụ cười.
Mỗi nhịp sống của bà con lối xóm.

Tươi vui với người xỏ xiên móc hóm
Thinh lặng trước lời vu khống bất công
Với kẻ thù càng thương tận đáy lòng
Không trả đũa khi bị người khiêu khích.

Năng tiếp xúc với người mình không thích
Đó mới là kiện toàn đức thương yêu
Để gặp Chúa trong muôn mặt đủ điều
Càng đón nhận con càng được biển đổi.

Thành chứng nhân, đi gieo niềm tin mới
Với tấm lòng luôn rộng mở thênh thang
Đón anh em là đúng nghĩa thiên đàng
Vì đức ái là đường đưa tới đích.

Sống với Người là mùa xuân bất diệt
Đi vào đời, con chia sẻ niềm vui
Cảm thông với người rách nát tả tơi
Xớt bánh cơm cho bao người đói khổ.

Đỡ nâng dậy, những thân hình vấp ngã
Như thế là sống phục vụ anh em
Sống thứ tha là yêu mến trọn niềm
Hầu đúng ý Cha trên trời căn dặn.
Là hồng ân mỗi ngày con đón nhận
Cùng với Cha lo biến đổi lòng người
Đem Tin Mừng, rao hát khắp muôn nơi
Hạnh phúc lớn, cho con là thế đó…

Sr. Gabriel, OP

Comments are closed.