Ý cầu nguyện tháng 7/2012

0

THÁNG 7: THÁNG CẦU CHO ƠN GỌI

                                         
Ý CẦU NGUYỆN:

+ Cầu nguyện cho các khấn sinh xác tín và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, để có thể dấn thân làm chứng nhân cho Lời trong mọi môi trường chị em hiện diện.

+ Xin cho Giáo Hội và Hội Dòng có thêm nhiều ơn gọi tốt lành, thánh thiện.

                                 CÁC NGÀY GIỖ

5. Thứ Năm

 – Chị Maria Nguyễn Thị Trúc (1992).

8. Chúa Nhật

 – Chị Rosa Trần Thị Huệ (TH,1970).

9. Thứ  Hai

– Chị Maria Bùi Thị Ngượi (1997).

– Mẹ Anna Nguyễn Thị Ninh (2006).

 14. Thứ  Bảy

– Chị Anna Nguyễn Thị Loan (Sáng,1995)

27. Thứ  Sáu

 – Chị Agata Mai Thị Vân (Quang, 1997)

             CÁC NGÀY BỔN MẠNG

6. Thứ Sáu – Thánh Maria Goretti 

– Chị Hoàng Nguyên, Chị Quỳnh Trâm, Chị Hồng Khuyên
– Tập Sinh II : Em Thu Phượng.

15. Chúa Nhật – Thánh Anrê Kim Thông 

 – Tu xá Thánh  Anrê Kim Thông (Phú An)  

22.Chúa Nhật – Thánh Maria Madalêna

– Chị Mến, Chị Mai Khiết, Chị Phạm Tuyết Lan, Chị Kim Ánh, Chị  Nguyễn Lan

26. Thứ  Năm – Thánh  Gioakim và Thánh  Anna

– Nhà An dưỡng: Chị   Xuyến, Chị  Thảo.

– Chị  Ngoan (Bt.Tx. Mẫu Tâm), Chị  Lệ Thùy (Bt.Tx. Th.Phaolô), Chị  Hóa, Chị  Kim Oanh, Chị  Huệ, Chị  Ngọc Trinh, Chị  Thúy Hương, Chị  Vũ Kim Yến, Chị  Thùy Linh, Chị  Tuyết Nhung, Chị  Kim Hằng, Chị  Lê Lệ Thủy, Chị  Chu Bạch Tuyết, Chị  Lệ Uyên, Chị  Kim Thoa, Chị  Bích Hồng, Chị  Phan Lệ Hằng, Chị  Lý, Chị  Đậu Kim Chi, Chị  Mỹ Tịnh, Chị  Ngọc Thu, Chị  Bích Liễu, Chị  Phương Nhu, Chị  Lê Phượng, Chị  Bạch Yến, Chị  Minh Hương, Chị  Nguyễn Nhiệm, Chị  Nguyễn Thanh Thảo, Chị  Tuyết Phương.

– Tập sinh II: Em Cẩm Hồng.

– Tập sinh I: Em Luyến, Em Nguyễn Thanh, Em Phan Thảo, Em Lệ Quỳnh

29. Chúa  Nhật  – Thánh Matta

 – Lớp Bêtania (Khấn lần I,2003).

– Chị  Thùy Nga (Đd.Tx.Anrê Kim Thông),  Chị  Hoa, Chị  Thanh Vân, Chị  Duy An, Chị  Cẩm Hồng, Chị  Tú Duyên

– Tập sinh I: Em Trần Thảo


Comments are closed.