Đem Chúa đến cho tha nhân – Chầu Thánh Thể

0

CHẦU THÁNH THỂ

Chủ đề: ĐEM CHÚA ĐẾN CHO THA NHÂN

A. Khai mạc:

– Dấu thánh giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần

– Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

B. Suy niệm

1. Khởi nguyện: (Quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, mến yêu của chúng con. Chúng con muốn sống thân mật với Chúa nhưng chúng con biết chúng con còn nhiều bất toàn. Vậy xin Chúa hãy dùng Lời Chúa mà thánh hóa chúng con.

– Hát: “Lắng nghe Lời Chúa” (đứng)

– Công Bố Lời Chúa: Lc 1,39-45,56.

2. Suy niệm: (Ngồi)

a/ Sống thân mật với Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con muốn sống thân mật với Chúa. Qua đoạn Tin Mừng chúng con vừa lắng nghe, chúng con nhận thấy Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời cho chúng con. Khi sứ thần truyền tin cho Mẹ, Mẹ đã quyết định để gắn bó cuộc đời của Mẹ với Chúa. Quả thế, từ khi Chúa được thụ thai trong lòng Mẹ, rồi khi Mẹ sinh Chúa ra, rồi đến thời thơ ấu của Chúa, hay quãng đời Chúa sống ẩn dật và công khai, cho đến khi Chúa chịu chết trên thập giá, Mẹ vẫn luôn sống thân mật với Chúa. Đó là vì Mẹ yêu mến Chúa và Mẹ muốn gắn bó cuộc đời của Mẹ với Chúa, để sống với Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang có nhiều vấn đề phải bận tâm và chúng con dễ bị chi phối vì chúng; vấn đề đó có thể là bản thân, gia đình, đó là những bận tâm cơm ăn áo mặc, về công ăn việc làm, về một lời khen chê hay một thú vui nào đó… Khi bị chi phối vì những vấn đề đó, chúng con dễ quên mất Chúa, rời xa Chúa. Vậy xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng chỉ có Chúa là Đối Tượng Duy Nhất mà chúng con phải tìm kiếm và sống thân mật với Chúa luôn mãi.

b/ Đem Chúa đến cho tha nhân

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Mẹ Maria nghe biết bà Êlisabet, người chị họ mang thai, Mẹ đã mau mắn đem Chúa đến với bà và ở lại đó để phục vụ bà. Nhờ đó, bà Êlisabet và đứa con trong bụng của bà đã được tràn đầy ân sủng của Chúa. Vâng, Mẹ có Chúa trong lòng và Mẹ đã giúp tha nhân nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi Mẹ, cũng như trong chính cuộc đời họ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một khi chúng con đã sống thân mật với Chúa, thì chính Chúa sẽ thúc đẩy chúng con đem Chúa đến với tha nhân, nhất là những người bệnh tật, đau khổ. Khi đó, chính Chúa sẽ dùng chúng con để lắng nghe, chia sẻ, an ủi, giúp đỡ và nhất là cầu nguyện cho họ. Xin Chúa giúp họ nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi chúng con, cũng như trong chính cuộc đời của họ. Nhờ đó, họ biết tín thác, yêu mến Chúa và chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc đời họ.

Hát: (Đứng)

3. Kết nguyện: (Quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ có thể đem Chúa đến với tha nhân nếu chúng con biết sống thân mật với Chúa, có Chúa trong tâm hồn chúng con. Vậy xin Chúa thánh hóa chúng con mỗi ngày qua các công việc hàng ngày, qua những giờ kinh nguyện, mà nhất là qua các bí tích và thánh lễ. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng con tin rằng chúng con mỗi ngày sẽ thuộc trọn về Chúa hơn. Amen.

C. Kết thúc

– Hát: Kinh hòa bình

– St –

Comments are closed.