Thư gởi Chị Em nhân dịp Năm Sứ Vụ mới 2012

0

NĂM SỨ VỤ MỚI 2012

Chị em thân mến,

Trong tháng 08 năm nay, ngày 3 vừa qua, chúng ta đã nhận bài sai sứ mệnh, và ngày 20 chúng ta đã thuyên chuyển tới cộng đoàn mới bắt đầu cho một năm sứ vụ mới. Trong thực tế, năm nào cũng thế, cứ độ hè về, chị em ai nấy đều chuẩn bị để lên đường theo ý Chúa. Nhưng nếu đặt mình là người được sai đi, từ bỏ nếp sống thân quen để thích nghi với một sinh hoạt mới, gặp gỡ, phục vụ những con người mới với những nhu cầu và điều kiện sống khác nhau thì quả là một huyền nhiệm của đời dâng hiến!

Âm thầm chiêm ngắm từng gương mặt và từng bước chân của chị em vội vã lên đường với nụ cười chào nhau chen lẫn những vất vả hy sinh thuyên chuyển hành lý, em cảm thấy sao thân thương và linh thiêng quá! Em hình dung ra hình ảnh của Chúa Giêsu đang đồng hành với từng chị em trên mọi nẻo đường sứ vụ. Vâng, tất cả đều khởi đi từ một sự kiện chính Chúa Giêsu đã bước xuống thuyền đời của mỗi chị em chúng ta. Chúng ta đã được nghe người giảng dạy, đã vâng lời người chèo ra chỗ nước sâu và đã chứng kiến một mẻ cá kéo lên chất đầy hai thuyền. Rồi sau đó, chúng ta đã bỏ mọi sự mà bước đi theo chân Vị Thầy lữ hành mang tên Giêsu đó.(x.Lc 5,1-11)

Chị em thân mến, hôm nay là cuối tháng 8 rồi, chắc chắn nơi mỗi cộng đoàn, chị em ai nấy đã nhận lãnh một công tác mới, em liên tưởng tới bài giảng lễ an táng Chị Maria Nguyễn Thị Nhường của Cha Giuse Nguyễn Tất Trung, OP. Quả thật, cũng như chị Nhường, mỗi chị em chúng ta dù ở lứa tuổi nào, dù đã khấn trọn, mừng Kim hay Ngân khánh hoặc còn là Học viện hay Tập sinh năm II, chúng ta đều có điểm chung là được thánh hiến và sai đi. Lễ dâng của chúng ta không chỉ trong nghi thức khấn dòng, nhưng được cụ thể hoá trong từng ngày sống của chúng ta, ở mỗi nơi và từng công việc chúng ta phục vụ. Vì hiến lễ cứu độ của Đức Kitô không chỉ diễn ra trên thập giá, nhưng bao trùm mọi biến cố trong cuộc đời tại thế của Người. Tất cả đều được thánh hiến. Do đó, em cảm nhận rằng mỗi chị em chúng ta đều đã ý thức xây dựng cuốn phim đời mình bằng những “lễ dâng cụ thể” ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện và phục vụ.

Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”(Lc 5,10). Em thiết nghĩ, chính Chúa Giêsu cũng đang lập lại với từng chị em chúng ta lời Người đã nói với với thánh Phêrô. Vì Chúa là Emmanuel, Người hiện diện với chúng ta và ở trong chúng ta mọi phút giây chúng ta đặt niềm tin nơi Người. Chính Chúa luôn đồng hành với chúng ta bằng những dấu lạ điềm thiêng mỗi khi chúng ta nhân danh Người để xây dựng Nước Thiên Chúa và xin ơn chữa lành cho các tội nhân. Điều quan trọng là “để củng cố đức tin, chúng ta hãy mang lấy Lời Chúa, không chỉ là đọc Lời Chúa, nhưng tiếp nhận Lời, uống lấy Lời, hấp thu Lời và làm cho Lời trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta, để Lời phát huy hết hiệu quả trong việc gia tăng lòng tin của chúng ta.”[1]

Hy vọng những đặc tính việc tông đồ Đa Minh trong HP 71 luôn được chị em thực hành khi loan báo Nước Thiên Chúa với 5 yếu tố sau đây:

1. Bắt nguồn từ việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. (x.GL 675,2)
2.  Thấm nhầm tinh thần phục vụ đích thực, vô vi lợi và sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào được sai đến.
3.  Vun trồng đời sống thiêng liêng và các đức tính nhân bản, để cách sống của chúng ta không làm suy giảm điều mình giảng truyền.
4.  Mang tính cộng đoàn và thuộc về cộng đoàn dù công việc chỉ do cá nhân thực hiện.
5.  Có tính ngôn sứ: nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa nơi các biến cố của cuộc sống và xã hội, đồng thời, đáp ứng nhu cầu thời đại.(x.HPAE 99)

Xin nguyện chúc chị em dù ở đâu hay làm bất cứ công việc gì, đối với những chị em nhận lãnh sứ vụ mới hay những chị em tiếp tục thi hành công tác cũ, chúng ta luôn ý thức tham dự vào sứ vụ của Đức Kitô, trở thành chứng nhân của Người bằng Lời và cả cuộc đời.

Mong thay,

Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Đặc trách Đào Tạo

——————-

[1] Sưu tầm tài liệu về Năm Đức Tin.

Comments are closed.

phone-icon