Vị Thánh kính ngày 13 tháng 9

0

John Chrysostom (Gioan Kim khẩu), Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Gioan Kim khẩu (sinh 347 – tử 407) là vị Tổ phụ viết nhiều tác phẩm nhất và là Vị Thánh Bổn mạng của các nhà giảng thuyết. Tên họ của Ngài là Chrysostom có nghĩa là “miệng vàng” (Kim khẩu) được đặt cho Ngài vào thế kỷ thứ sáu và thay thế cho tên thánh của Ngài. Ngài là một trong bốn Vị Tiến sĩ  Hy lạp vĩ đại của Hội thánh được trao ban danh hiệu này vào năm 1568. Ba đại vị Tiến sĩ kia là Athanasius (kính ngày 2 tháng 5), Basil Cả (kính ngày 2 tháng 1) và Gregory Nazianzen (kính ngày 2 tháng 1). Thánh John Chrysotom sinh ra tại Antioch và theo học nghệ thuật hùng biện, luật, tín lý và Kinh thánh. Ngài chịu phép Thanh tẩy năm 18 tuổi và là một tu sĩ vào năm 373. Năm 386, Ngài được thụ phong linh mục và là một trợ tá đắc lực của Giám mục trong sứ vụ phục vụ người Kitô nghèo ở Antioch.  Ngài nổi tiếng là Vị thuyết giáo đầy sức thuyết phục và là nhà chú giải Các thư của Thánh Phaolô, Tin mừng Matthêu và Tin mừng Gioan. Ngài luôn luôn nhấn mạnh đến nghĩa đen sau đó đưa vào áp dụng thực tế. Năm 397, Ngài được bổ nhiệm làm giáo phụ Constantinople và khởi sự một chương trình canh tân liên quan tới giáo triều, giáo sĩ và dân Thiên Chúa. Chương trình canh tân này làm cho nhiều giáo sĩ rút lui, nhưng ngược lại, lại nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của nhóm giáo dân. Các tầng lớp trung lưu không vui lắm do Ngài lên án cách thẳng thấn về lối sống xa xỉ của họ. Đồng thời, Ngài đã giảm thiếu tối đa những chi tiêu trong nhà của Ngài để trao chia cho người nghèo và những người đau yếu ở bệnh viện.  Nữ hoàng Eudoxia quan tâm tới lời lên án ở triều đình và cho rằng đó là lời án đối với Nữ hoàng. Hệ quả Chrysostom bị trục xuất hai lần. Ngài qua đời tại Comana ở Pontus vào ngày 14 tháng 9 năm 407. Lời chú giải của Ngài về Kinh thánh và chuyên đề về đời linh mục vẫn còn là những tác phẩm có chiều dài thời gian nhất.   Lịch phụng vụ Công giáo mừng lễ kính Ngài. Anh giáo cũng thế. Cụ thể hơn, Ngài rất được kính trọng ở phương Đông. Họ mừng lễ Ngài vào ngày 13 tháng 11.   

Comments are closed.