Ý cầu nguyện tháng 9/2012

0

THÁNG CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ MỚI CỦA CHỊ EM

+ Xin ban bình an cho niên học mới. Xin cho các chị em giáo viên luôn quảng đại, nhiệt tâm, kiên nhẫn và dấn thân trong sứ vụ đào luyện, và xin cho các học viên thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô, để các em trở nên những con người hữu ích cho gia đình, xã hội và Giáo hội.

+ Xin cho chị em trong sứ vụ luôn biết đặt ưu tiên cho Lời Chúa nơi bản thân cũng như giúp tha nhân yêu mến học hỏi Lời Chúa, để nhờ đó mọi người nhận biết Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

CÁC NGÀY GIỖ 

Thứ Tư, ngày 05:                                                                             

– Giỗ Thân nhân và Ân nhân Dòng

– Chị Êmiliana Hoàng Thị Châu (1970).

–  Chị Maria Phạm Thị Thêu (2009).

Thứ Năm, ngày 06:    

– Lm. Đaminh Đinh Cao Đàm (2011).

Chúa Nhật, ngày 09:

– Chị Magarita Đỗ Thị Hoa (2007).

Thứ Hai, ngày 10:

– Chị Maria Nguyễn Thị Chuộng (2009).

Thứ Tư, ngày 12:

– Chị Magarita Nguyễn Thị Vi (2007).

Thứ Năm, ngày 13:

– Chị Maria Nguyễn Thị Quy (2003).

Thứ Tư, ngày 19:             

– Chị Rosa Tạ Thị Nhường (Siêng, 1998).

Thứ Bảy, ngày 22:                                                                             

–  Chị Affra Lê Thị Vâng (1995).

–  Chị Rosa Vũ Thị Lan (Phan, 2008)

Thứ Năm, ngày 27:

– Chị Rosa Nguyễn Thị Kính (TH,1962).

Thứ Sáu, ngày 28:

– Chị Madalena Bùi Thị Nhiệm (1992).

 **********

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Thứ Bảy, ngày 08: Lễ  SINH NHẬT ĐỨC MARIA          

– Chị Phạm Liễu.

Thứ Sáu, ngày 14 :  Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ

 – Chị cựu BTTQ. Isabella Kim Hường, chị Trần Kim Loan .

Thứ Bảy, ngày 15: Lễ  ĐỨC MẸ SẦU BI

– Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo VN.

– Tu xá Mẹ Bảy Sự (Hố Nai)

– Chị Thụy, chị Lộc (TH)

– Tập sinh I: Em Bùi An.

Chúa Nhật, ngày 30:

–  Lớp Logos (Khấn lần I năm 2009).

–  NGÀY TRUNG THU. Cầu cho Thiếu nhi

 

Comments are closed.