Bài hát: Em xin tuyên xưng

0

Xin giới thiệu bài hát “mới ra lò” của Linh mục Giuse Vũ Đức Hiệp về đề tài Đức tin dành cho Thiếu Nhi. Xin nhấn vào đây để tải bài hát dạng file pdf xuống máy.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.