Nữ tiến sĩ

0

 Nữ tu Têrêsa (1)

Thành Avila nọ (2)

Sống cuộc đời khác lạ

Chiêm niệm và nguyện cầu

            Là nữ tử quý tộc

            Nhưng chẳng mê bạc tiền

            Muốn sống ba lời khấn (3)

        Vì Chúa cả ngày đêm

Con Đường Đến Toàn Thiện (4)

Là Lâu Đài Nội Tâm (4)

Muốn Cát Minh tu viện

Phải cải cách tốt hơn

            Rồi vẫn chưa thỏa nguyện

            Bà lại quyết lập Dòng (5)

            Sống chuyên cần lao động

            Luật kinh nguyện vuông tròn

Dẫu là phận nhi nữ

Nhưng không hề yếu mềm

Sống nhiệt thành, nhân ái

Thực tế mà khôn ngoan

Xin cầu thay, nguyện giúp

Lạy Thánh Teresa!

Giúp con luôn vững bước

Theo Sư phụ Giêsu

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thánh Teresa Avila, 15-10-2012.

——————–

(1) Thánh Teresa Avila là nữ tu Dòng Camêlô (Cát Minh) còn được gọi là Thánh Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, sinh ngày 28-3-1515, mất ngày 4-10-1582.

(2) Thuộc nước Tây Ban Nha.

(3) Thanh tuân, thanh khiết, thanh bần.

(4) Những sách của Thánh Teresa Avila.

(5) Tu viện mới được thành lập ở Avila năm 1562, gọi là Dòng Cát Minh Đi Dép (Discalced Carmelites).

 

Comments are closed.