Nữ Trinh diễm phúc

0
MỪNG Mẹ Maria diễm phúc,
VUI biết bao nhân đức tuyệt vời,
LÊN nơi thiên quốc Mẹ ơi,
HỠI người trinh nữ sống đời khiêm nhu.
ĐẤNG từng bước chân tu thánh thiện,
ĐẦY đầy lòng tin khiến biển ngừng reo,
ÂN ban cho vững tay chèo,
SỦNG mà đã thất, còn gieo được gì?
ĐỨC Kitô chết vì nhân loại,
CHÚA Ngôi Hai sinh tại Belem,
Ở nơi máng cỏ nghèo hèn,
CÙNG chung thân phận dân đen kiếp người.
BÀ là chính mặt trời chói lọi.

VÂNG đến soi vào cõi bùn nhơ,
TÔI như sao chẳng lu mờ,
ĐÂY xin báo hiệu kim ô rạng ngời.
LÀ người được Chúa Trời thương đoái,
NỮ nhi đây con cái Ađam,
TỲ là con cháu Abram,
CỦA cha biếu me đúng làm phận con.
CHÚA là Đấng vuông tròn thánh đức,
XIN cho con hết mực chân tình,
CHÚA là Thiên Chúa uy linh,
CỨ xin thực hiện đừng khinh đừng từ.
LÀM với Chúa thì dù thấm mệt,
CHO phúc hơn không thiệt chút nào,
TÔI trung hiền hậu đức cao,
NHƯ người lính gác đón chào ánh dương.
LỜI nguyện cầu như hương lan toả,
SỨ mệnh cho tất cả chúng sinh,
THẦN dân cung kính nghiêng mình,
NÓI lời cảm tạ tôn vinh Chúa Trời.


Sr. Mad. Nguyễn Thị Mến, OP

Comments are closed.