Vị Thánh kính ngày 10 tháng 10

0

Paulinus thành York, Giám mục

Paulinus thành York là một trong nhóm các đan sĩ thứ hai được Đức Cố Giáo Hoàng Gregory Cả sai đến Anh quốc năm 601, là Vị Tông đồ tiên khởi của Northumbria ở Anh quốc và là Vị Giám mục đầu tiên của giáo phận York. Sau khi nhậm chức Giám mục năm 625, Paulinus đã công du sang miền Bắc để làm Cha linh hướng cho Ethelburga, con gái của Đức Vua Kent. Hy vọng rằng Ngài có thể cảm hóa được người bạn đời không Công giáo của Ethelburga là Edwin và các bạn hữu của Edwin ở Northumbria. Đức Cha Paulinus đã thi hành sứ vụ đó và đã ban phép Thanh tẩy không chỉ cho Edwin mà còn cho con gái của Edwin nữa vào dịp Phục sinh năm 627 tại một ngôi thánh đường bằng gỗ ở York. Ngài khởi xướng xây dựng Vương cung thánh đường ở York. Năm 633, công việc Tông đồ ở miền Bắc tạm ngưng do cái chết của Edwin trong cuộc chiến chống lại nhóm không Công giáo; Nữ hoàng Ethelburga lui lại hoàng cung của thân phụ của Ngài là Đức Vua Kent; Đức Cha Paulinus cùng đi với Nữ hoàng. Đức Cha Paulinus làm Giám mục ở Rochester trong những năm còn lại của cuộc đời của Ngài. Ngài qua đời ngày 10 tháng 10 năm 644.

Comments are closed.