Vị Thánh kính ngày 14 tháng 10

0

Callistus I, Giáo Hoàng, Tử đạo

Callistus I là Vị Giáo hoàng kế vị thánh Phêrô.  Callistus bẩm sinh là người Roman và thời trai trẻ lại là một người nô lệ cho một người Kitô hữu được nuôi và giáo dưỡng trong vấn đề ngân hàng. Khi công việc bị thất bại, Callistus đã chạy trốn. Sau khi trở về, anh bị cáo buộc giao chiến trong hội đường vào ngày Sabbath và bị buộc đi lao động cực khổ trong các mỏ ở Sardinia. Sau một thời gian, anh và một số nô lệ Kitô hữu khác được phóng thích.  Sau đó, Callistus được Đức Cố Giáo Hoàng Zephrynus chọn làm trợ tá của Ngài.  Do sự giới hạn về việc điều hành và tri thức, Callistus đã dùng ảnh hưởng của mình với tư cách là trợ tá của Giáo hoàng và đã được chọn làm vị kế nhiệm Đức Giáo Hoàng. Hippolytus không đồng ý việc tuyển chọn này và dường như đã cố tìm và nhận làm Giám mục được nhóm ly giáo tán thành. Do đó, Ngài là người đầu tiên trong 39 người chống Giáo hoàng thuộc Giáo hội Công giáo. Suốt 5 năm trong giáo triều, Callistus không ngừng bị Hippolytus và phe cánh của Ngài tấn công. Họ cáo buộc Đức Giáo Hoàng có những sai lạc về tín lý và lỏng lẻo trong kỷ cương. Thí dụ. Việc đón nhận lại những bè phái và nhóm ly giáo trở về với Giáo hội, nhưng lại không có những nghi thức sám hối để ăn năn hối lỗi….. Lời cáo buộc này không công bằng. Phương pháp của Callistus đến với người tội lỗi còn gần hơn so với giải pháp của Đức Giêsu đối với nhóm hà khắc thời của Ngài. Dầu rằng danh tánh của Ngài được lưu lại trong sổ niên giám tử đạo Công giáo lâu đời nhất, nhưng câu hỏi vẫn được đặt ra Ngài có là Vị tử đạo hay không. Các sử gia cho rằng không có cuộc bách hại đạo dưới triều Giáo hoàng của Ngài.  

Comments are closed.