Vị Thánh kính ngày 15 tháng 10

0

Teresa Avila, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh

Teresa Avila (sinh 1515 – tử 1582) là Đấng Sáng lập Dòng Carmelite và là một trong hai người nữ đầu tiên được Giáo hội phong tước hiệu Tiến sĩ Hội thánh. Mẹ là Thánh Bổn mạng của nước Tây Ban Nha. Thánh nữ sinh ra gần Avila, Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc và đông con có tổ tiên là người Do thái. Thánh nữ gia nhập Dòng kín Carmelite Nhập thể tại Avila năm 1535 sau khi đọc các thư của thánh Jerome trong suôt thời kỳ dưỡng bệnh.

Năm 1554, trong lúc đang cầu nguyện trước tượng Đức Giêsu bị thương tích, thánh nữ trải nghiệm một cuộc hoán cải tâm linh sâu đậm. Sau này, thánh nữ có viết: Khi tôi cầu nguyện, tôi nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, nghèo nàn và trần trụi trên Thập giá, tôi cảm rằng: không có lý do gì cho tôi ở yên trong sự giàu có của tôi. Vì thế, tôi kêu khẩn trong nước mắt xin Ngài biến đổi con trở nên nghèo hèn như Chúa.” Từ khi đó cho tới năm 1560, những cảm nghiệm về huyền bí và thị kiến trở thành đề tài cho những chuyện bàn tán. Hệ quả Chị bị hiểu lầm, bị nhạo cười chê bai và thậm chí bị ám hại. Năm 1562, cùng với 13 Chị Em khác, Chị đã thiết lập một tu viện ở Ávila nơi mà Tu luật Dòng Carmelite đầu tiên được áp dụng cách nghiêm ngặt. Cũng năm đó, bản thảo đầu tiên về Cuộc đời Chị được soạn thảo với chủ đề “Cầu nguyện t trong thầm kín”. Từ đó, Chị luôn ký tên mình là Teresa de Jesus. Tu viện đầu tiên được cải cách là tu viện ở Avila và đã trở thành khuôn mẫu đầu tiên cho công việc canh tân 16 tu viện khác được thành lập trong thời đại của Chị. Mô hình cho công cuộc canh tân được đánh dấu bằng nếp sống khó nghèo cá nhân, mang tu phục màu nâu bằng len thô, đi sandals, nằm ngủ trên giường rơm, lao động tay chân, kiêng thịt và sống trầm lặng. Các bài viết của Chị thánh như Con đường nên trọn lành, Các bài suy niệm về Bài ca của Các Bài ca được thực hiện dưới sự tuân phục và động viên của Cha Đaminh Domingo Bánez, một trong những thần học gia nổi tiếng thời của Ngài, là Cha linh hướng và Cha giải tội của Chị thánh, và cũng là người bênh vực Chị trước tòa án dân sự và  Giáo hội trong thời cuộc canh tân Dòng Carmelite gặp nhiều thách đố.

Năm 1577, Chị thánh bắt đầu viết Tác phẩm “Lâu đài nội tâm” miêu tả cuộc đời huyền nhiệm dựa trên biểu tượng của 7 lâu đài. Dù là một đan sĩ Dòng kín chuyên chiêm niệm nhưng Chị thánh có một cuộc đời rất năng động- Chị không chỉ là nhà canh tân đời sống đan tu Carmelite mà còn là vị Cố vấn tuyệt diệu và là một người viết thư cho vô số người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau. Chị thánh qua đời ngày 4 tháng 10 năm 1582, được phong thánh năm 1622, và được phong làm Tiến sĩ Hội thánh năm 1970. Toàn thể Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Ngài.

Comments are closed.